TBSP

TBSP.Index jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych.

Tak zachowają się fundusze obligacji

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie kolejny miesiąc z rzędu. Prezes NBP Adam Glapiński przyznał, że w „w marcu 2024 r. inflacja wróci do celu inflacyjnego”, ale w kolejnych miesiącach zacznie rosnąć. Co najważniejsze – w całym 2024 roku być może stopy procentowe nie zostaną obniżone. Jakie to ma znaczenie dla krajowych […]


12.02.2024
0

Goldman Sachs Obligacji

Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji to jedno z narzędzi inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku kapitałowym, które oferuje inwestorom możliwość lokowania kapitału w obligacje. Fundusz ten jest częścią większej struktury parasolowej, co oznacza, że jest subfunduszem większego funduszu inwestycyjnego, który obejmuje różne klasy aktywów.


07.11.2023
0

ETFBTBSP

ETF, to w uproszczeniu fundusz inwestycyjny, którego zadaniem jest naśladować konkretny indeks, zespół spółek czy kilka wskazanych regionów (np. ETF na rynki wschodzące). ETF może zostać skonstruowany w dowolny sposób, zgodnie z kreatywnością emitentów funduszu czy zarządzających nimi. Na rynkach światowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, funduszy ETF są prawdopodobnie tysiące, u nas kilka. Cieszy natomiast […]


16.10.2023
0

inPZU – nowe fundusze

Oferta inPZU powiększy się o 6 funduszy indeksowych. Będą to 4 produkty zarówno akcyjne jak i 2 dłużne. Czy możemy liczyć na kolejne ciekawe rozwiązania? Bardzo przydałby się fundusz na rynek małych spółek (benchmark dla sWig80), ale takiego rozwiązania TFI PZU obecnie nie rozważa.


04.10.2023
0

Indeks TBSP

Inwestujesz w fundusze obligacji i zastanawiasz się jak porusza się ich wycena? Cena obligacji zależna jest od kilku rzeczy, ale głównie na wycenę wpływają rentowności oraz odsetki obligacji. Te zmiany mierzy indeks TBSP, który jest benchmarkiem dla funduszy obligacji.


02.10.2023
0
Ranking funduszy obligacji

Fundusze obligacji

Fundusze obligacji mają za sobą bardzo udany rok. Stopy zwrotu rzędu 10% są raczej charakterystyczne dla funduszy akcyjnych czy zrównoważonych, a w tym roku taki wynik uzyskały obligacje. Niektóre fundusze obligacji zyskały jeszcze więcej, przyglądamy się więc stopom zwrotu poszczególnych funduszy oraz ocenimy szansę na kolejne zyski.


20.09.2023
0

Kilka spostrzeżeń na temat rynku

Dzisiaj chciałbym Wam napisać kilka rzeczy, jak w praktyce inwestowanie wygląda od kuchni i dlaczego przy danych inwestycjach postępuje się w określony sposób.


04.08.2023
0

Obligacje – tanio już było

Obligacje Skarbowe są jednymi z najnudniejszych instrumentów finansowych. Kupujesz obligację, znasz najczęściej (jeżeli jest to obligacja o stałym oprocentowaniu) kwotę, którą otrzymasz. Jeżeli inwestujesz bezpośrednio w obligacje Skarbu Państwa (chociażby poprzez stronę obligacjeskarbowe.pl), to z góry wiesz, jakie zapłacisz odsetki od zysków. Wszystko jest tutaj z góry przewidywalne. Emocje zaczynają się, kiedy inwestujesz w fundusze […]


14.07.2023
0

Indeks TBSP pokazuje jak zachowają się obligacje

Indeks TBSP jest benchmarkiem dla polskich obligacji.  Jest to indeks dochodowy uwzględniający zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. Indeks jest wyliczany na podstawie kursów ustalanych podczas sesji fixingowych przeprowadzanych na rynku Treasury BondSpot Poland. Datą bazową indeksu jest 29 grudnia 2006 r., a wartość początkowa została ustalona na 1000 pkt. Co […]


27.07.2022
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin