Czy wróci wysoka inflacja?

23.02.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Czy wróci wysoka inflacja? Przy obecnym poziomie stóp procentowych inflacja dwucyfrowa jest mało prawdopodobna.  Istnieje za to wysokie prawdopodobieństwo, że inflacja w Polsce wzrośnie w drugiej połowie 2024 roku i oddali się od celu inflacyjnego.

Czy wróci wysoka inflacja?

Przed nami kilka ryzyk/czynników, które mogą podwyższyć inflację w Polsce:

  • Przywrócenie wyższej stawki VAT na żywność.
  • Podniesienie cen energii: Ceny energii, które do tej pory były sztucznie obniżane przez rząd, mogą zostać podniesione w drugiej połowie 2024 roku. Może to doprowadzić do wzrostu cen prądu, gazu i benzyny, co z kolei przełoży się na ceny innych towarów i usług.
  • Wzrost płac: Oczekuje się, że w 2024 roku płace w Polsce będą rosły szybciej niż w 2023 roku. Może to doprowadzić do presji inflacyjnej, jeśli wzrost płac nie będzie nadążał za wzrostem wydajności pracy.
  • Ożywienie gospodarcze: Ożywienie gospodarcze w Polsce może doprowadzić do wzrostu popytu, co może z kolei spowodować wzrost cen.

Wskaźnik przyszłej inflacji hamuje

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 roku nie zmienił swej wartości w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Według Instytutu BIEC dla dalszych wskazań wskaźnika kluczowa będzie połowa roku:

W ciągu ostatniego półrocza coraz częściej pojawiają się sygnały zwiastujące trudności w dalszym ograniczaniu inflacji a nawet sygnały zapowiadające jej okresowy wzrost. Kluczowa dla średniookresowego trendu inflacji będzie połowa roku, kiedy to powinno być wiadomo o ile wzrosną ceny energii dla gospodarstw domowych, co z osłonami na ceny prądu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz co z obniżoną stawką VAT na podstawowe towary żywnościowe.BIEC

Światowa inflacja i jej wpływ

Na szczęście globalna inflacja jest w fazie „wygaszania”. Kluczowa w tym względzie wydaje się polityka FED, który utrzymuje wysokie stopy procentowe i moim zdaniem – jeszcze przez dłuższy czas utrzyma. Po pierwsze wzrost gospodarczy ma się dobrze, więc nie ma potrzeby pilnej obniżki stóp. Po drugie rosną koszty frachtu i żeglugi morskiej, co za kilka miesięcy może przełożyć się na czasowy wzrost inflacji.

Wskaźnik wyprzedzający przyszłej inflacji (Price Paid) notuje w ostatnim czasie wzrost:

Czy wróci wysoka inflacja?
Czy wróci wysoka inflacja?

Ten wskaźnik bardzo skutecznie ostrzegał przed wysoką inflacją (po Covid19), potem zwiastował czas dezinflacji. Obecnie indeks znów notuje niewielki wzrost, co zapewne przełoży się na inflację w drugiej połowie roku. Czynniki globalne mogą więc również podnieść naszą inflację w drugiej połowie roku. Jeżeli Price Paid w dalszym ciągu będzie notował zwyżkę, to za kilka miesięcy może nastąpić moment, w którym do portfela, który zarabia 19% rocznie, będzie można włączyć fundusze surowcowe. Surowce są skorelowane z inflacją  – jej wzrost zwykle powoduje wzrost rynku surowców.

Wyższa inflacja oraz brak cyklu obniżek stóp procentowych może negatywnie wpłynąć na zachowanie funduszy obligacji  – czytaj również, jak inwestować w obligacje.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin