EBC podnosi stopy procentowe, co z rynkiem akcji?

14.09.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Stopy procentowe w strefie euro w górę. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w czwartek podniosła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Główna stopa wynosi teraz 4,50%.

EBC podnosi stopy procentowe

EBC walczy z inflacją. Podniesienie stóp procentowych przez bank centralny powoduje, że kredyty stają się droższe. To z kolei zmniejsza popyt na dobra i usługi, ponieważ ludzie i firmy mają mniej pieniędzy do wydania. Mniej popytu prowadzi do spadku cen, a więc do obniżenia inflacji.

Oto jak podniesienie stóp procentowych może wpłynąć na inflację:

  • Zmniejszenie popytu na dobra i usługi: Podwyższenie stóp procentowych sprawia, że kredyty są droższe, co z kolei zmniejsza popyt na dobra i usługi. Mniej popytu oznacza, że firmy mają mniej możliwości sprzedaży, więc obniżają ceny, aby zwiększyć sprzedaż.
  • Wzrost oszczędności: Podwyższenie stóp procentowych sprawia, że lokaty bankowe i obligacje skarbowe są bardziej atrakcyjne, więc ludzie i firmy więcej oszczędzają (zobacz: fundusze obligacji). Wzrost oszczędności prowadzi do zmniejszenia podaży pieniądza, co również może przyczynić się do obniżenia inflacji.

Projekcja inflacji EBC

Według wrześniowych projekcji makroekonomicznych ekspertów EBC dla strefy euro średnia stopa inflacji wyniesie 5,6 proc. w 2023, 3,2 proc. w 2024 oraz 2,1 proc. w 2025. Została zatem zrewidowana w górę na lata 2023 i 2024 oraz w dół na rok 2025.

Co to oznacza dla naszego rynku?

Po ostatnich decyzjach RPP oraz EBC nasz rynek staje się mniej atrakcyjny. Teoretycznie nasze stopy procentowe (6%) powinny zachęcać do inwestycji, natomiast w Polsce inflacja wynosi 10%. Globalny kapitał wybierze Europę, dlatego w perspektywie kilku miesięcy euro może zyskiwać do złotego. Załamanie notowań naszej waluty może mieć przełożenie na rynek akcji, który do jesieni może pogłębić korektę.

Polska waluta znajduje się pod presją, a za jakiś czas może nastąpić presja na wzrost rentowności obligacji (co obniży ich cenę). Akcje zwykle doliczają inflację, jednak do ich wzrostu potrzebny jest wzrost gospodarczy. Można więc uznać, że decyzja RPP w krótkim terminie jest niekorzystna dla akcji, lecz w dłuższym terminie przy niższych stopach procentowych o wzrost gospodarczy będzie nieco łatwiej.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin