Fundusze obligacji

Fundusze obligacji to fundusze inwestycyjne, które inwestują w obligacje. Obligacje to papiery wartościowe, które reprezentują dług emitenta. Emitent zobowiązuje się do wypłacania odsetek inwestorom w określonych terminach i do zwrotu nominalnej wartości obligacji w określonym terminie.

Fundusz obligacji

Czy opłaca się jeszcze inwestować w fundusze obligacji?

W 2022 roku rynek obligacji stał się bardziej atrakcyjny dla inwestorów, oferując wyższe stopy zwrotu w wyniku gwałtownego wzrostu rentowności. Wraz ze wzrostem stóp procentowych w Polsce i na świecie, fundusze obligacji stały się coraz ciekawszą alternatywą dla lokat bankowych i innych instrumentów o niskim ryzyku. Czy ten trend zostanie utrzymany? Czy opłaca się jeszcze […]


07.06.2024
0
Fundusze pieniężne obligacji mieszane akcji surowcowe

Gdzie kryje się ryzyko w trakcie inwestowania w fundusze inwestycyjne?

Nie ma czegoś takiego, jak inwestycje pozbawione ryzyka. Są inwestycje o niewielkim ryzyku oraz takie, w którym ryzyko może wystąpić. Są też inwestycje, które są ryzykowne już podczas samego faktu ich podjęcia. O wszystkich ich dzisiaj porozmawiamy.


07.06.2024
0
Santander Dłużny Krótkoterminowy

Santander Dłużny Krótkoterminowy

Santander Dłużny Krótkoterminowy to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Santander TFI S.A., który koncentruje się na inwestycjach w krótkoterminowe obligacje i papiery wartościowe. Fundusz obligacji skierowany jest głównie na obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, a także na obligacje korporacyjne, bony skarbowe i listy zastawne. Fundusz charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym, co czyni go […]


29.05.2024
0
Pomnażanie oszczędności

Pomnażanie oszczędności

W jednym z niedawnych wpisów na blogu zamieściliśmy informację, iż tylko 15% Polaków regularnie inwestuje swoje pieniądze. Zaliczamy się więc do mniejszości, która regularnie pomnaża swoje oszczędności.


14.05.2024
0

Który fundusz obligacji wybrać?

Który fundusz obligacji wybrać? W hossie rynku obligacji wybieramy silne fundusze o stałym oprocentowaniu, które osiągają bardzo dobre wyniki. W korekcie lub bessie obligacji, lepiej wybrać fundusze obligacji krótkoterminowych – są bezpieczniejsze.


18.04.2024
0

Ważny rynkowy sygnał

Zmienia się sytuacja na rynkach giełdowych, na wielu wskazaniach pojawiają się ważne sygnały. Warto poświęcić chwilę, by się z nimi zapoznać.


16.04.2024
0

Rekordowe aktywa obligacji. Co dalej z funduszami?

Rekordowe aktywa obligacji. Co dalej z funduszami obligacji? Suma ich aktywów sięgnęła na koniec stycznia 115,9 mld zł, czyli aż o 4,5 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Najmocniej rosły aktywa funduszy obligacji skarbowych krótkoterminowych oraz papierów korporacyjnych. Rekordowe aktywa obligacji. Co dalej z funduszami? Jest to  skorelowane ze stopami zwrotu, ale i ogromnymi wpłatami do […]


19.02.2024
0

Tak zachowają się fundusze obligacji

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie kolejny miesiąc z rzędu. Prezes NBP Adam Glapiński przyznał, że w „w marcu 2024 r. inflacja wróci do celu inflacyjnego”, ale w kolejnych miesiącach zacznie rosnąć. Co najważniejsze – w całym 2024 roku być może stopy procentowe nie zostaną obniżone. Jakie to ma znaczenie dla krajowych […]


12.02.2024
0

Czy jeszcze warto inwestować w fundusze obligacji?

Czy jeszcze warto inwestować w fundusze obligacji? Czy rynek, który w ostatnim roku zarobił ok.10%, a od początku hossy nawet 20%, ma jeszcze potencjał do wzrostu?  Odpowiedź nie jest prosta, ale zwrócę dziś uwagę na zmienne, którymi można się kierować, wybierając inwestycje na rynku obligacji.


16.01.2024
0
Fundusz Skarbiec Obligacja

Skarbiec obligacja

Skarbiec Obligacja to fundusz inwestycyjny otwarty, należący do Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Jest to fundusz obligacji skarbowych, który inwestuje w obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz powstał w 1999 roku i jest jednym z najstarszych funduszy obligacji skarbowych w Polsce.


12.12.2023
0
1 2 3 4 5

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin