Fundusze obligacji

Fundusze obligacji to fundusze inwestycyjne, które inwestują w obligacje. Obligacje to papiery wartościowe, które reprezentują dług emitenta. Emitent zobowiązuje się do wypłacania odsetek inwestorom w określonych terminach i do zwrotu nominalnej wartości obligacji w określonym terminie.

Rekordowe aktywa obligacji. Co dalej z funduszami?

Rekordowe aktywa obligacji. Co dalej z funduszami? Suma ich aktywów sięgnęła na koniec stycznia 115,9 mld zł, czyli aż o 4,5 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Najmocniej rosły aktywa funduszy obligacji skarbowych krótkoterminowych oraz papierów korporacyjnych. Rekordowe aktywa obligacji. Co dalej z funduszami? Jest to  skorelowane ze stopami zwrotu, ale i ogromnymi wpłatami do tego […]


19.02.2024
0

Tak zachowają się fundusze obligacji

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie kolejny miesiąc z rzędu. Prezes NBP Adam Glapiński przyznał, że w „w marcu 2024 r. inflacja wróci do celu inflacyjnego”, ale w kolejnych miesiącach zacznie rosnąć. Co najważniejsze – w całym 2024 roku być może stopy procentowe nie zostaną obniżone. Jakie to ma znaczenie dla krajowych […]


12.02.2024
0

Czy jeszcze warto inwestować w fundusze obligacji?

Czy jeszcze warto inwestować w fundusze obligacji? Czy rynek, który w ostatnim roku zarobił ok.10%, a od początku hossy nawet 20%, ma jeszcze potencjał do wzrostu?  Odpowiedź nie jest prosta, ale zwrócę dziś uwagę na zmienne, którymi można się kierować, wybierając inwestycje na rynku obligacji.


16.01.2024
0
Fundusz Skarbiec Obligacja

Skarbiec obligacja

Skarbiec Obligacja to fundusz inwestycyjny otwarty, należący do Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Jest to fundusz obligacji skarbowych, który inwestuje w obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz powstał w 1999 roku i jest jednym z najstarszych funduszy obligacji skarbowych w Polsce.


12.12.2023
0
Fundusze Obligacji

Fundusze obligacji- czy warto jeszcze inwestować?

Fundusze obligacji mają określone warunki, w których ich cena zachowuje się korzystnie. Takim okresem jest np. czas obniżania stóp procentowych lub okres, w którym inflacja mija szczyt i zaczyna spadać. Kiedy inwestujesz w fundusze obligacji, których cena zależy od powyższych czynników, musisz ważyć, czy moment jest dla Ciebie korzystny.


06.12.2023
0

Goldman Sachs Obligacji

Fundusz Goldman Sachs Obligacji zarobił w ostatnim roku 19%! Wynik funduszu bardziej wskazuje na wynik akcji w hossie, ale to właśnie obligacyjny fundusz wypracował tak dobrą stopę zwrotu. Z czego wynika tak dobry rezultat i czy jest do powtórzenia?


07.11.2023
0

Kiedy kupować fundusze akcyjne, by systematycznie zarabiać?

Cykl koniunkturalny to okresowe zmiany w aktywności gospodarczej, które charakteryzują się wzrostem i spadkiem tempa wzrostu gospodarczego. W zależności od długości trwania wyróżnia się cykl Kitchina, Juglara czy Kuznetza. Dla celów inwestycyjnych najważniejszy wydaje się cykl Kitchina, który trwa ok. 3,5 roku. Kiedy kupować fundusze akcyjne, aby zarabiać?


24.10.2023
0

ETFBTBSP

ETF, to w uproszczeniu fundusz inwestycyjny, którego zadaniem jest naśladować konkretny indeks, zespół spółek czy kilka wskazanych regionów (np. ETF na rynki wschodzące). ETF może zostać skonstruowany w dowolny sposób, zgodnie z kreatywnością emitentów funduszu czy zarządzających nimi. Na rynkach światowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, funduszy ETF są prawdopodobnie tysiące, u nas kilka. Cieszy natomiast […]


16.10.2023
0

Fundusze obligacji

Fundusze obligacji mają za sobą bardzo udany rok. Stopy zwrotu rzędu 10% są raczej charakterystyczne dla funduszy akcyjnych czy zrównoważonych, a w tym roku taki wynik uzyskały obligacje. Niektóre fundusze obligacji zyskały jeszcze więcej, przyglądamy się więc stopom zwrotu poszczególnych funduszy oraz ocenimy szansę na kolejne zyski.


20.09.2023
0

EBC podnosi stopy procentowe, co z rynkiem akcji?

Stopy procentowe w strefie euro w górę. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w czwartek podniosła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Główna stopa wynosi teraz 4,50%.


14.09.2023
0
1 2 3 4

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin