Wyniki portfela podstawowego Funduszowe.pl

Poniżej prezentujemy wykres tabelę historycznych i udokumentowanych wyników głównego portfela Funduszowe.pl. Inwestujemy przede wszystkim za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Sygnały inwestycyjne zaczęliśmy wysyłać w 2007 roku. Wynik z danego roku jest średnią z inwestycji w fundusze inwestycyjne portfela Funduszowe.pl

Skumulowany zysk procentowy osiągnięty od początku prowadzenia portfela Funduszowe.pl

Miło nam poinformować, że w 2023 roku skumulowany zysk na portfelu podstawowym wyniósł 337,37%. Sam portfel zwiększył wartość o 19,17%.

Rok funkcjonowania portfela podstawowego Skumulowany wynik procentowy Przykładowy wzrost wartości od kwoty 10 000 zł
2007 + 25,52% 12552 zł
2008 + 40,89% 14089,62 zł
2009 + 60,5% 16949,81 zł
2010 +106,25% 20624,53 zł
2011 +70,77% 17077,11 zł
2012 +73,21% 17321,32 zł
2013 +123,39% 22339,3 zł
2014 +137,62% 23762,31 zł
2015 +123,84% 22384,1 zł
2016 +134,12% 23411,53 zł
2017 +167,85% 26785,13 zł
2018 +158,42% 25842,29 zł
2019 +162,51% 26250,6 zł
2020 +211,65% 31164,72 zł
2021 +278,25% 37824,62 zł
2022 +267,01% 36701,22 zł
2023 +337,37% 43736,85 zł
2024 Trwa obecnie Trwa obecnie

Cała historia naszych inwestycji:

Rok 2024

Historia właśnie się tworzy 🙂 Dołącz do Funduszowe.pl, aby poznać skład portfeli i otrzymywać sygnały.

Rok 2023
Wyniki portfela w 2023 roku + 19,17%

mBank (70% portfela)

Fundusze Skarbca (obligacja oraz MISS) + 19,88%

Generali (obligacje oraz MISS) 19,47%

Investor obligacji + 9,31%

ETF na sWig80 + 9,3%

Goldman (obligacji oraz rynki wsch.) +8,38

inPZU (30% portfela)

inPZU (obligacje, akcje, sektora informatycznego) + 26,65%

Rok 2022 - rok bessy
Wyniki portfela w 2022 roku – 2,97%

 • Generali obligacji 0,68% (0,13 na portfel)
 • Skarbiec obligacji -6,42% (- 0,64 na portfel)
 • Inwestycje inPZU – 5,46% (-1,63 na portfel)
 • Investor Gold -3,8% (-0,38 na portfel)
 • Investor obligacji -0,27% (-0,05 na portfel)
 • Investor oszczędnościowy -2% (-0,4 na portfel)
Rok 2021 - rok lockdown'u
Portfel funduszy inwestycyjnych zyskał +21,37%

 • (10% portfela) Investor Rosja: +8,56%
 • (30% portfela) Ipopema m indeks b: +28,50%
 • (10% portfela) Skarbiec MISS: +19,11%
 • (20% portfela) Investor top25 + 21,68%
 • (30% portfela) inPZU akcje polskie + 22,54%

Od jesieni realizacja zysków i ochrona portfela:

 • (30%) inPZU Inwestycji ostrożnych -1,08%
 • (10%) Skarbiec konserwatywny -3,19%
 • (20%) Investor oszczędnościowy – 1,86%
 • 40% gotówka
Rok 2020 - rok Covida
W 2020 roku portfel Funduszowe.pl zyskał 18,72%.

 • Ipopema m indeks b – 1,96% ( – 0,58 na portfel)
 • Investor Rosja +16% (+1,6% na portfel)
 • Investor top 25 + 8,64%% (+1,72% na portfel)
 • inPZU akcji – łącznie + 40,6% (+12,18% na portfel)
 • Skarbiec MISS + 38% (3,8% na portfel)
Rok 2019
W 2019 roku portfel Funduszowe.pl zyskał 1,58%. O wyniku zdecydowały głównie inwestycje bezpieczne, w fundusze obligacji oraz pieniężne.

 • Ipopema konsewatywny + 1,96% (0,58 na portfel)
 • Investor dochodowy + 0,94% (0,19 na portfel)
 • PKO papierów dłużnych usd + 3,48% (0,69 na portfel)
 • PKO obligacji skarbowych +0,39% (0,08 na portfel)
 • PZU oszczędnościowy +1,67% (0,33% na portfel)
 • Investor Rosja – 3,74% (-0,37 na portfel)
 • Investor top 25 + 0,42% (0,08 na portfel)
 • izPZU akcji – bez zmian.
Rok 2018

W 2018 roku portfel Funduszowe.pl stracił 3,52%

W pierwszej połowie 2018 roku powstały sygnały na korektę wyższego rzędu a na niektórych indeksach na bessę (np. indeksy małych spółek). Po okresie hossy realizowaliśmy zyski na poszczególnych funduszach (kupionych jesienią 2016 roku). Wynik portfela jest liczony jednak od początku 2018 roku, a w tym okresie sprzedawaliśmy fundusze już na niewielkiej stracie (liczonej od początku 2018 roku).

 • PZU Krakowiak (20% portfela) – 2,6%
 • PKO akcji plus (20%) – 5,09%
 • Ipopema m indeks b (30%) – 6,36%
 • Investor Turcja (10%) – 6%
 • Investor Japonia -0,83%
 • Investor Niemcy (10%) – 0,27%
 • Fundusze pienieżne zarobiły ok. 0,6% na portfel w ciągu roku.
Rok 2017
Od początku 2017 roku portfel Funduszowe.pl zyskał +14,41%

 • PKO akcji rynku złota (10% kapitału) wynik + 9,61%
 • Metlife akcji (20%) wynik + 13,75%
 • PZU Krakowiak (20%) wynik + 14,20%
 • Investor Turcja (10%) wynik + 2,86%
 • Investor Rosja (10%) wynik – 12,92%
 • Metlife małych spółek (20%) wynik + 13,30%
 • Ipopema m indeks (30%) + 14,41%
 • PKO akcji plus (20%) – 1,54%
 • Investor Rosja (10%) + 2,03%
 • PZU Krakowiak (20%) +1,99%
 • Fundusze pieniężne przyniosły ok. 1% zysku.
 • Ipopema obligacji (30%) + 0,87%
 • Investor Niemcy (10%) + 3,68%
Rok 2016
Od początku roku: + 4,59%

 • Ipopema m indeks – 1,23% (- 0,36 na portfel)
 • NN Japonia – 0,21% (- 0,021 na portfel)
 • Investor Indie i chiny -4,17% (- 0,2 na portfel)
 • PKO surowców globalny + 15,17% (+ 1,51 na portfel)
 • NN MISS -2,31% (-0,57 na portfel)
 • PKO rynku złota  -3,16% (- 0,15 na portfel)
 • Ipopema m indeks -2,51 (- 0,75 na portfel).
 • Metlife małych spółek +7,66%  (+1,53 na portfel)
 • NN MISS +0,27% (0.06 na portfel)
 • Ipopema m indeks b -3,66% (-1,09 na portfel)
 • PKO rynku złota + 12,58% (+1,25 na portfel)
 • PKO surowców globalny -1,51% (0,22 na portfel)
 • PKO akcji rynku złota -5,36% ( 0,53 na portfel)
 • PKO papierów dłuższnych USA + 4,56% (+0,9%)
 • PKO globaly surowców – 0,79% (- 0,15% na portfel)
 • Metlife MISS -1,39% (-0,28 na portfel)
 • PZU Krakowiak +7,12 (1,42 a portfel)
 • Ipopema m indeks b +4,48% (+ 1,34 na portfel)
 • Metlife akcji + 6,06 (+ 1,21 na porffel)
 • Wynik certyfikatów -> -3,05% (wpływ na portfel-> -0,305%)
Rok 2015
Wyniki portfela za 2015 roku:  -5,80%

Inwestujemy większość kapitału w fundusze inwestycyjne, mała część (do 20%) może być inwestowana w certyfikaty (zwłaszcza w czasie dekoniunktury na rynku).

Inwestycje w fundusze:

 • Fundusz NN Japonia – strata 4,04 (0,404 na portfel)
 • Fundusz NN MISS – zysk 1% (0,3 na portfel)
 • Ipopema m indeks – strata 0,65% (0,26 na portfel)
 • NN budownictwa i nieruchomości – strata 8,7% (1,74 na portfel)
 • Ipopema mindeks b – strata 6,72 (4,67 na portfel)
 • Investor Turcja – łączna strata  – 2,65% (0,53 na portfel)
 • Ipopema m indeks b – strata -3,44%  0,68 (na portfel)
 • Ing budownictwa i nieruchomości – zysk 0,7% (0,14 na portfel)
 • Altus short 20% udziałów – strata 6,19% (1,24 na portfel)
 • PKO papierów dłuższych USD 20% udziałów. Zysk 2% (0,40 na portfel)
 • Investor płynna lokata – sprzedaż 20% udziałów. Zysk 0,6% (0,12 na portfel)

Inwestycje w certyfikaty:

 • Certyfikat RCFL4ESX – strata 11% (1,1 na portfel)
 • Certyfikat RCFL3W20 – zysk 9,9% (0,99 na portfel)
 • Certyfikat RCFL3W20 – strata 3,8% (0,38 na portfel)
 • Certyfikat RCFL4ESX – zysk 21,5% (2,15 na portfel)
 • Certyfikat RCFL4ESX – strata 7,2% (0,72 na portfel)
 • Certyfikat RCFL3W20 – strata 7,4% (0,37 na portfel)
 • Certyfikat RCFL3W20 – strata 4,6% (0,46 na portfel)
 • RCFS3OIL – strata 8,2% (0,82 na portfel).
 • Certyfikat Certyfiakt INTLDAX01800 – strata 2,5% (0,125 na portfel)
 • Certyfikat na wzrost Wig20 – strata 8,5% (0,85 na portfel)
 • Certyfikat na wzrost ropy – strata 16% (0,8 na portfel)
 • Certyfikat na wzrost Dax – strata 6,6% (0,33 na portfel)
 • Certyfikat na spadek Dax – strata 5,3% (0,26 na portfel)
 • Certyfikat na wzrost cen ropy – zysk 3% (0,3 na portfel)
 • Certyfikat na wzrost Wig20 – strata 4% (0,4% na portfel)
 • Certyfikat na wzrost ropy – strata 5% (0,25 a portfel)
 • Certyfikat na spadek cen złota – strata 3,4% (0,17  na portfel).
 • Certyfikat INTSW2005884 – strata 6,5% (0,65 na portfel)
 • Certyfikat na wzrost ropy – zysk 15% (1,5 na portfel)
 • Certyfikat na spadek Wig20  – zysk 0,8% (0,16 na portfel)
 • Certyfikat na spadek Dax – strata 4,1% (0,21 na portfel)
 • Certyfikat na spadek ropy – zysk 5,4% (0,27 na portfel)
 • Certyfikat na spadek ropy – zysk 9,8% (0,98 na portfel)
 • Certyfikat na spadek złota  – na 0 (zmiana do 0,1 na portfel)
 • Certyfikat na wzrost Dax – strata 4% (0,4 na portfel)
 • Certyfikat na wzrost cen srebra – strata 10% (1 na portfel)
 • Certyfikat na spadek cen złota – zysk 1,7% (0,17 na portfel)
 • Certyfikat RCFL3W20 – zysk 2,5% (0,25% na portfel)
 • Certyfikat INTLDAX00281 (na wzrost Dax) – zysk 40,8% (4,08 na portfel)
 • Certyfikat RCFL4ESX (na wzrost Europy zach.) – strata 4,5% (0,45 na portfel).
Rok 2014
Portfel Funduszowe.pl zyskał +6,37%.

Ok. 80% portfela inwestujemy w fundusze inwestycyjne. W pierwszych 2 miesiącach inwestowaliśmy głównie w fundusze MISS (jedno krótkie wejście ze stratą w styczniu, drugie zyskowne do końca lutego – miesięczna inwestycja).

 • Fundusz Investor Płynna lokata zarobić od lutego 2,50% (na portfel 1,25%).
 • Krótkie wejście w Investor Turcja (10% kapitału) – strata 9,07 (0,9 na portfel)%
 • Łącznie Skarbiec MISS zyskał 1,09%, a Investor top 25 0,19%.
 • Fundusz Skarbiec KASA zarobił 0,46% (na portfel 0,14%)
 • Sprzedaż dolara – zysk 2,3% (0,23% na portfel).

Ok. 20% portfela inwestujemy w proste certyfikaty, w które inwestuje się jak w zwykłe akcje. Certyfikaty szczególnie przydatne są w czasie bessy na rynkach akcji.

 • Sprzedaż certyfikatu na spadek Wig20 – zysk 2% (0,2% na portfel)
 • Sprzedaż RCFS3GOLD – zysk 7,7% (0,77 % na portfel)
 • Sprzedaż RCFL4ESX – strata 5,6% (0,56% na portfel)
 • Sprzedaż RCFL4ESX – strata 11,1% (1,1% na portfel)
 • Sprzedaż RCFL4ESX – zysk 12% (1,2% na portfel)
 • Certyfikat na spadek Rosji – zysk 6,5% (0,65% na portfel).
 • Certyfikat na spadek Rosji – zysk 11% (1,1% na portfel).
 • Certyfikat RCFS4ESX sprzedany – 9% zysku (0.9 na portfel).
 • Certyfikat na spadek Rosji – strata 13% (na portfel 1,3%).
 • Certyfikat na spadek Rosji – strata 6% (na portfel 0,6%).
 • Certyfikat na spadek Dax sprzedany z 6% zyskiem (0,6% na portfel)
 • RCFL3GOLD sprzedany z 4% zyskiem (na portfel 0,4%).
 • Sprzedany RCFL3GOLD ze stratą 2,7%. Na portfel to 0,27%.
 • Strata na RCFL4ESX 2% (stop loss). Dla portfela to strata 0,2%.
 • Sprzedałem certyfikat na wzrost Europy zach. z 11,6% zyskiem. Dla całości portfela jest to zysk o 1,16%.
Rok 2013
W 2013 portfel Funduszowe.pl zyskał +28,97%.

Od ostatniego wyliczenia do końca 2013 roku:

 • Investor top 25 (50% portfela)  stracił 0,26% (-0,13 % na portfel).
 • Skarbiec MISS (30% portfela) stracił 2,47% (-0,74% na portfel).
 • Certyfikat RCFL4ESX (10% portfela) zyskał 16,5% (+ 1,65% na portfel)
 • Odjęta strata na RCFL3W20 2,2%, co obniża wartość portfela o 0,22%.
 • Zrealizowany zysk na ropie (9%). Inwestycja stanowiła 10% portfela, co dodaje do portfela 0,9%.

Od ostatniego wyliczenia z 24.10.2013 do dnia 28.11.2013 r.  + 3,23%

 • Fundusz MISS 30% (A) stracił w tym czasie 0,84% (wpływ na portfel – 0,25%)
 • Fundusz MISS 50% (B) zyskła 2,75% (wpływ na portfel + 1,37%).
 • Certyfikaty 20% zyskały 10,55% (wpływ na portfel 2,11%).

W listopadzie sprzedaż z zyskiem m.in. certyfikatów na wzrost Wig20 (2 udane wejścia) oraz Europy. Aktualnie posiadam pozycję na wzrost ropy (na plusie), która jeszcze nie jest wliczona (inwestycja trwa).

Od ostatniego wyliczenia z 19.08.2013 : +10,95%

 • Fundusz MISS (30% portfela) + 12,87%
 • Fundusz MISS 50%  – w tym czasowy zysk na Turcji, + 12,98%
 • Certyfikaty (20% portfela) + 3,%

Stan na dzień 19.08.2013 rok:  + 13,33%. Od ostatniego wyliczenia:

 • 30% portfela Fundusz sp. wzrostowych + fundusz miss była konwersja) + 2% (0,6% na portfel)
 • 30% portfela Fundusz MISS + 15,19% (4,55% na portfel)
 • 20% Fundusz turecki – 20,43% (-4,08% na portfel)
 • 20% Certyfikaty + 10,4% (2,08% na portfel)
 • Stan na dzień 24.05.2013 2013 rok: + 10,18%
 • Pod koniec maja w portfelu Funduszowe.pl nastąpiły „roszady”, m.in. zwiększyłem udział funduszu spółek wzrostowych kosztem certyfikatów. Postanowiłem więc obliczyć wynik portfela od
  początku 2013 roku. Wynik ten wynosi + 10,18%.

Na wynik składają się:

 • 25% portfela stanowił fundusz spółek wzrostowych wynik + 14,24%
 • 25% portfela stanowiły do tego czasu certyfikaty wynik + 15,41%
 • 50% portfela stanowiły fundusze Investor wynik + 5,55%.
Rok 2012
Wynik portfela + 1,43%.

 • Na ten wynik wpłynęła strata w pierwszej połowie roku (10,32%) oraz zysk w drugiej połowie (11,75%).
 • Allianz Oblogacji Plus (100% portfel)  + 0,56%
 • Allianz selektywny (25% portfela) – 15,5%
 • HSBC Turcja (25%)   – 0%
 • HSBC Indie  (25%) – 17,61%
 • Investor top 25 (25%)  – 10,43%

W pierwszej połowie roku portfel stracił 10,32%. Druga połowa roku to inwestycje w fundusze (75% portfela) oraz certyfikaty (25%).

Fundusze inwestycyjne:

 • Investor obligacje (25%) + 4,34
 • Skarbiec obligacja (25%)  + 4,94%
 • HSBC Euro Bond (25%)  + 5,24%
 • łącznie wynik z obligacji na portfel to + 3,63 %.

Przejście w fundusze agresywne:

 • Investor top 25 małych spółek  (50%)  + 6,41%
 • Skarbiec sp. wzrostowych (25%)  + 7,43%
 • Łączny wynik funduszy miss na portfel to + 5,06%

Certyfikaty inwestycyjne:

 • RCFS3WIG20 (25%) + 6%
 • RCFS4ESX  (25%)+  14,5%
 • RCFL3GOLD (25%)- 3%
 • RCFL4ESX (12,5%) + 2,5%
 • RCFL3SILVE (12,5%) – 13%
 • Łączny wynik certyfikatów to + 12,25% wpływ na portfel to + 3,06%.
Rok 2011
Wynik naszego portfela: -17,2% 

 • Unidolar obligacje: -1,5% (75%)
 • RCSCRAOPEN: – 19,8% (dywersyfikacja 25%)
 • HSBC Turcja: -8,56% (01.03.11 – 05.08.11) (50%)
 • HSBC European: -7,39% (05.05 – 07.11) (50%)
 • Allianz Akcji Plus: +4,45% (08.09 – 07.11) (50%)
 • Allianz Akcji Plus: -5,4% (18.11 – 05.01) (100%)
Rok 2010
Wynik naszego portfela: + 21.68% 

 • Unidolar – otwarcie funduszu – 4 luty – zamknięcie 1 marzec. (kupno dolar 2,95 – sprzedaż dolar 2,90). Wynik funduszu Unidolar 4 luty – 1 marzec –strata – 1,09%.
 • Certyfikat RCGLDAOpen (na wzrost cen złota) –  kupno certyfikatu: 10 wrzesień 2009 r. – (cena średnia: 283-284 zł.) Sprzedaż: 06 maj 2010 r. (cena ok. 378 zł). Zysk 32%.
 • Fundusz inwestycyjny Unikorona Akcje – 1 marzec- 23 wrzesień (zysk 10%)
 • Fundusz inwestycyjny Uniakcje MiSS – 1 marzec – 23 wrzesień (zysk 19,7%)
 • Fundusz Unidolar – 28 wrzesień – 5 październik (strata 2,05%)
 • Fundusz Uniakcje MISS – 5 października – 19 października (strata – 1,39%)
 • Fundusz Unikorona Akcje – 13 październik – 20 październik (strata – 0,85%)
Rok 2009 - rok końca krachu rynkowego (kontynuacja do osiągnięcia dołka)
Wynik naszego portfela: +20,3%

 • 02.04.2009 rok – odkupienie funduszy akcyjnych po bessie (sprzedawaliśmy 25.10.07 r.)
 • Poziom Wig20 – 1630 pkt. Inwestycje głównie do sierpnia w fundusze: dużych spółek, małych spółek, nieruchomości, Brazylię, Rosję, w złoto.
 • W drugiej połowie roku krótkoterminowe inwestycje w certyfikat na wzrost cen złota oraz Unidolar.

W ciągu roku inwestowaliśmy:

 • Fundusz inwestycyjny dużych spółek – ok. + 14%
 • Fundusze MISS – ok. + 33%
 • Fundusz nieruchomości (wiosna – lato 2009) – ok. +32%
 • Unidolar – ok. -14%
 • RCGLDAOPEN – ok.+ 10%
Rok 2008 - rok krachu rynkowego (kryzys rynku nieruchomości)
Wynik naszego portfela: + 12,25%.

 • Inwestowaliśmy głównie w fundusze inwestycyjne bezpieczne i walutowe.
 • Fundusz pieniężny – ok. + 3%
 • Fundusz obligacji – ok. + 7%
 • Unidolar – + 16% (dzięki wzrostowi wartości dolara)
 • Certyfikat RCS – +23%
Rok 2007 - powstanie portalu Funduszowe.pl

Wynik naszego portfela: + 25,52%.

 • W 2007 roku posiadaliśmy fundusz inwestycyjny Skarbiec Akcja. Sprzedaliśmy go 15 czerwca, widząc powstający klin na indeksie Wig20.
 • 25.10.2007 rok – sprzedaż funduszy akcyjnych – sygnał długoterminowy. Poziom Wig20 – 3890 pkt.
 • W czasie bessy inwestycje w fundusz pieniężny, obligacji i fundusze inwestycyjne dolarowe.

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin