Fundusz na lata – Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

26.03.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Inwestowanie w długim terminie niweluje ryzyko poniesienia strat (pod warunkiem inwestowania w dobre spółki lub obligacje), wzmacnia też szanse na ponad przeciętne zyski. Problem polega na tym, że mało jest funduszy akcyjnych, w które można inwestować na długie lata. Jest jednak taki fundusz na lata – Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych.

Fundusz na lata – Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

W krajowe fundusze akcyjne można inwestować w cyklach (cykl Kitchina). Rynki wschodzące są tak samo ryzykowne, a amerykańskie  BIG Techy dość drogie. A może inwestować globalnie, w fundusz dywidendowy? Istnieje taki fundusz, który wybiera dobre spółki na całym świecie i ten fundusz przez lata doskonale zarabia – ten fundusz to Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych.

Jeżeli popatrzeć na wykres wyceny jednostek, to tylko Covid19 zaniżył znacząco wycenę:

Fundusz na lata - Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
Fundusz na lata – Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

Bessy na rynkach akcyjnych w 2011 oraz 2015-16 roku tylko w nieznaczny sposób zaniżyły wycenę jednostek. Mocna przecena zdarzyła się tylko raz – w czasie pandemii Covid19.

W co inwestuje fundusz?

Goldman Sachs inwestuje w akcje spółek notowanych na światowych giełdach, które charakteryzują się atrakcyjnym poziomem wypłacanych dywidend. W ramach strategii funduszu  dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend i wzrostu notowań ich akcji. W tym celu dokonywana jest dokładna analiza poszczególnych spółek. Portfel funduszu  jest zdywersyfikowany i zawiera akcje spółek działających w różnych krajach i sektorach, choć przewagę stanowią akcje z USA oraz Europy. Oto skład portfela funduszu Goldmana:

Fundusz na lata - Goldman Sachs Globalny Sp. Dywidendowych
Spółki w portfelu funduszu

Stany Zjednoczone oraz Europa stanowią 90% wartości portfela. To najbardziej stabilne rynki, dlatego po funduszu nie należy spodziewać się szybkich zysków, lecz stabilnego, długoterminowego wzrostu.

Gdzie kupić?

Fundusz jest oferowany przez wiele polskich podmiotów, np. w Bossa, ING oraz oczywiście w mBanku. Pierwsza wpłata wynosi tylko 200 złotych (i od takich kwot można rozpoczynać inwestycję), koszty zarządzania to 2%.

Jak inwestować w fundusz?

Można inwestować długoterminowo, wykorzystując spowolnienie gospodarcze/recesję do dokupywania jednostek uczestnictwa. W ten sposób inwestujemy w portfelu zagranicznym.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin