Fundusze akcji

Fundusze akcji to fundusze inwestycyjne, które inwestują w akcje spółek. Akcje to papiery wartościowe, które reprezentują udział w własności spółki. Inwestorzy kupują akcje, aby uzyskać udział w zyskach spółki. Fundusze akcji mogą być dobrym wyborem dla inwestorów, którzy szukają sposobu na uzyskanie wzrostu kapitału. Akcje mają tendencję do wzrostu wartości w dłuższym okresie czasu.

Czy fundusze zagraniczne są lepsze od krajowych?

Chciałbym się z Wami zastanowić nad tym zagadnieniem, tym bardziej dlatego, że nasz portfel w części składa się z funduszy z ekspozycją na rynek krajowy, a część z ekspozycją na rynki zagraniczne. Jakie będą tego konsekwencje długoterminowe?


15.02.2024
0

Jakie możliwości przyniesie rok 2024 na funduszach akcji?

Czy w 2024 roku fundusze akcyjne zyskają na wartości? Analizujemy cykl, wskaźniki PMI v ZEW, oraz sygnały techniczne z rynku akcji.


28.12.2023
0

Buduj majątek inwestując w fundusze

Na koniec listopada aktywa krajowych TFI sięgnęły 315 mld zł, bijąc tym samym rekord z września 2021 r. Tylko 34 mld pracuje w funduszach akcyjnych i do pobicia rekordu z października 2007 r. brakuje sporo. W 2007 roku aktywa funduszy akcyjnych warte były ponad 50 mld zł. Czy trzeba nam silnej hossy, by Polacy znów […]


18.12.2023
0

Investor Turcja

Investor Turcja to jeden z najpopularniejszych funduszy akcyjnych inwestujących w zagraniczny rynek. Budzi wiele emocji, bowiem rynek turecki jest bardzo zmienny. W przeszłości zdarzały się okresy dynamicznych zwyżek, ale również i sporego załamania notowań jednostek funduszu.


24.11.2023
0

Goldman Sachs Dywidendowy Rynków Wschodzących

Siła którą pokazał nasz rynek od października 2022 roku sygnalizuje, iż ogół rynków wschodzących może wejść niebawem w okres hossy. W kolejnych miesiącach może nastąpić sygnał kupna, a ciekawym funduszem do rozważenia będzie Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących.


19.09.2023
0

EBC podnosi stopy procentowe, co z rynkiem akcji?

Stopy procentowe w strefie euro w górę. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w czwartek podniosła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Główna stopa wynosi teraz 4,50%.


14.09.2023
0

Akcje i obligacje

W 2020 roku skończyła się hossa na rynku obligacji i zobaczyliśmy bezprecedensową bessę. Przed bessą na rynku obligacji używałem porównania do 2007 – być może skończył się historyczny trend i rynek obligacji już nie będzie taki sam (jak akcje po 2007 roku).


11.09.2023
0

Fundusze akcyjne – kiedy kupować?

Fundusze akcyjne to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który inwestuje większość swoich aktywów w akcje spółek. Akcje to papiery wartościowe, które reprezentują udział we własności spółki. Kupując akcje, inwestor staje się współwłaścicielem firmy i ma prawo do udziału w jej zyskach.


05.09.2023
0

AB SICAV I – American Growth

Ponieważ przed nami początek budowania portfela funduszy amerykańskich, to jako pierwszy fundusz inwestycyjny, na naszą polemikę wejdzie fundusz AB American Growth (w SFI mbanku pod nazwą AB SICAV I – American Growth).


29.08.2023
0

Rekordy w sondażu INI SII – co dalej z indeksem Wig?

Indeks Nastrojów Inwestorów obliczany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest na poziomie najwyższym w historii, a skala optymizmu (75% byków) jest niespotykana. Postanowiłem zobaczyć na wykresie, co może zrobić indeks Wig w kolejnych miesiącach po takim optymizmie.


07.07.2023
0
1 2

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin