Investor Turcja

Fundusz Investor Turcja to otwarty fundusz inwestycyjny typu akcyjnego, zarządzany przez Investors TFI. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji tureckich przedsiębiorstw.

Prognozy dla funduszy akcji

Przeczytaj, jakie są perspektywy funduszy akcji

Dolar jest ujemnie skorelowany z indeksem Wig20. Dolar jest często wykorzystywany jako waluta zabezpieczająca przed ryzykiem. Kiedy inwestorzy obawiają się o przyszłość światowej gospodarki, inwestują w dolary, aby zabezpieczyć swoje aktywa. W rezultacie, wzrost popytu na dolary prowadzi do jego umocnienia, co może negatywnie wpłynąć na ceny akcji na giełdzie.


15.12.2023
0

Investor Turcja

Investor Turcja to jeden z najpopularniejszych funduszy akcyjnych inwestujących w zagraniczny rynek. Budzi wiele emocji, bowiem rynek turecki jest bardzo zmienny. W przeszłości zdarzały się okresy dynamicznych zwyżek, ale również i sporego załamania notowań jednostek funduszu.


24.11.2023
0

Fundusz Investor Turcja

Na świecie mamy obecnie kilka mocno niedowartościowanych rynków, które powinny najwięcej zyskać na przyszłej hossie. Atrakcyjne są rynki z naszego regionu, Rosja oraz Turcja. Dobre perspektywy rynku tureckiego będzie można wykorzystać dzięki funduszowi Investor Turcja, która jet dostępny m.in. w mBanku – bez opłat za zakup jednostek.


09.10.2019
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin