inPZU Ochrony Majątku

22.03.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Dzisiaj chciałem z Wami zbadać, ile jest ochrony majątku w funduszu inPZU Ochrony Majątku. Zapraszam, choć zaznaczam, że będzie to dość krótki wpis, bo i nie ma o czym pisać.

W celach inwestycyjnych funduszu czytamy, iż:

Aktywnie zarządzany fundusz obligacyjny inwestujący przede wszystkim w dłużne papiery skarpowe polskie i zagraniczne o krótkim terminie zapadalności charakteryzujące się mniejszą zmiennością. Uzupełnieniem portfela mogą być obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa posiadające rating inwestycyjny wydany przez co najmniej jedną agencję ratingową (S&P, Fitch, Moody’s).Ze strony inPZU

Zyski zależne od stóp procentowych NBP

Mówimy więc o funduszu, który inwestuje w obligacje. Powinniśmy się dowiedzieć, co to są za obligacje. Największą pozycją w funduszu jest obligacja Banku Gospodarstwa Krajowego o oznaczeniu FPC0631. Zajmuje prawie 22% wszystkich aktywów funduszu.

O tej obligacji powinniśmy dosłownie wiedzieć tyle, że jest to dług (każda obligacja jest długiem) zaciągnięty na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, a zabezpieczeniem tych obligacji jest skarb państwa. Oprocentowanie obligacji wynosi 0,5% + WIBOR 6m. Oznacza to, że obecnie obligacje oprocentowane są na poziomie ok. 6,3% i to oprocentowanie, a zatem i zyski funduszu, będą spadać wraz z obniżaniem stóp procentowych.

Kolejnymi trzema obligacjami, oznaczonymi, jako WZ1126, WZ0525 oraz WZ0126 (stanowią blisko 39% aktywów funduszu), są te wyemitowane przez Skarb Państwa, a ich oprocentowanie oparte jest tylko i wyłącznie o WIBOR 6m. Ich oprocentowanie obecnie waha się pomiędzy 5,7% a 5,8% i będzie spadać wraz ze spadkiem stóp procentowych NBP.

W praktyce dla inwestujących w ten fundusz ważna jest informacja, że ich zyski w długim terminie będą wynosić tyle, ile wynosi oprocentowanie w NBP. Na razie będzie to nie więcej, niż 6%. W tym roku amerykański FED rozpocznie obniżkę stóp procentowych (do końca roku będą to prawdopodobnie 3 obniżki po 0,25%). Spodziewamy się, że NBP pójdzie w tym samym kierunku wraz z upływem czasu, schodząc ze stopami procentowymi do stanu sprzed pandemii.

Czynnik ryzyka

To, co na razie nie jest pewne i osobiście traktuję to, jako czynnik ryzyka, to działanie obecnego rządu skierowane przeciwko prezesowi Glapińskiemu (wniosek o trybunał stanu). Stabilność działania NBP uważam za kluczowe dla finansów państwa polskiego.

Nie jest żadną tajemnicą, że obecny rząd jest proeuropejski i niewykluczone, że będzie skory do wprowadzenia euro w naszym kraju (mimo, iż powszechnie wiadome jest to, że kraje ze strefy euro mają niższy wzrost gospodarczy).

Bycie w strefie euro wiąże się z tym, że funkcja NBP zanika, a posiadacze euro zdani są na oprocentowanie EBC. To zaś będzie niskie w długim terminie, podobnie, jak oprocentowanie serwowane przed amerykański FED.

Ochrona majątku może być ostatecznie oparta na instrumentach o bardzo niskim oprocentowaniu, co właściwie wyklucza osiąganie satysfakcjonujących wyników w długim terminie.

Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin