Lista wpisów

Co się dzieje z funduszem Skarbiec Spółek Wzrostowych?

Skarbiec Spółek Wzrostowych to subfundusz inwestycyjny otwarty, który inwestuje w akcje spółek wzrostowych. Spółki te charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu przychodów i zysków (o tym porozmawiamy jeszcze), a także potencjałem do generowania wysokich zwrotów na zainwestowanym kapitale (i o tym również porozmawiamy).  Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Fundusz w 2 lata […]


27.09.2023
0

Kiedy inflacja znów przyspieszy? Jakie aktywa wybierać?

Niedawno RPP zaskoczyła sporą obniżką stóp procentowych. Ponieważ RPP jako pierwsza na świecie zdecydowała się na taki krok (w cywilizowanych państwach), to albo jest to sprawa polityczna, albo z RPP ma na stole recesyjne dane z gospodarki (stąd decyzja).


14.09.2023
0

Kontrolowana korekta funduszy akcyjnych czy wznowienie bessy?

Od początku sierpnia fundusze akcyjne znajdują się w korekcie. Czy będzie to kontrolowana korekta, czy może grozi nam wznowienie bessy na rynku akcyjnym? Przyjrzyjmy się kilku zmiennym, które w dużym stopniu korelują z indeksem Wig20.


13.09.2023
0

Kiedy kupować fundusze akcyjne?

Fundusze akcyjne to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który inwestuje większość swoich aktywów w akcje spółek. Akcje to papiery wartościowe, które reprezentują udział we własności spółki. Kupując akcje, inwestor staje się współwłaścicielem firmy i ma prawo do udziału w jej zyskach.


05.09.2023
0

Korekty indeksu Wig20

Zarówno w czasie bessy jak i hossy, trend na indeksie Wig20 nie jest jednowymiarowy.  W czasie hossy występują spore korekty, które stanowią nierozłączną część ruchu. Takie korekty są niezbędne do dobrego kupna funduszy akcyjnych  – kiedy w obecnym cyklu wystąpi taka korekta?


25.07.2023
0

Koniunktura funduszy akcyjnych zależna od euro?

Dobrze jest znana odwrotna korelacja dolara do akcyjnych rynków wschodzących – jeżeli dolar się umacnia, to zwykle traci na wartości nasza giełda oraz rynki wschodzące. Wzrost naszej giełdy odbywa się tylko w fazie deprecjacji dolara. Rośniemy więc wraz z eurodolarem.


21.07.2023
0

Alokacja aktywów między funduszami inwestycyjnymi

Inwestując w fundusze inwestycyjne zwykle rotujemy aktywa między grupami klas aktywów (fundusze pieniężne, fundusze obligacji, fundusze akcji i czasami fundusze surowcowe). W celu skutecznej alokacji można stosować schemat alokacji aktywów, który da możliwie optymalną stopę zwrotu.


18.07.2023
0

Jak pasywnie inwestować i budować majątek

Inwestowanie pasywne to długoterminowe podejście do inwestowania, którego celem jest stopniowe tworzenie bogactwa w miarę upływu czasu. Najlepiej, gdy ograniczamy transakcje, bowiem wtedy minimalizujemy koszty. Jak więc inwestować pasywnie, by stopniowo budować swój majątek?


12.07.2023
0

Czy odwrócona krzywa rentowności w USA zapowiada spadki akcji?

Odwrócona krzywa rentowności występuje, gdy rentowność obligacji skarbowych o krótszym terminie wykupu wzrasta powyżej rentowności obligacji długoterminowych. Taka sytuacja nie jest standardowa i co ciekawe uważa się, iż odwrócona krzywa rentowności zapowiada recesję. A czy odwrócona krzywa zapowiada spadki na rynku akcji?


12.06.2023
0

Inwestowanie w obligacje, inwestowanie w fundusze akcyjne

Trwający na rynkach finansowych cykl nie jest standardowy. Z jednej strony może to wynikać jeszcze z pandemii Covid19 (przesunięcie cyklicznego dołka), z drugiej strony wpływ na nasz rynek miała wojna (najpierw silne przereagowanie w dół, potem duża siła polskiego rynku). Jak się w tym znaleźć i jak inwestować w fundusze obligacji oraz akcji?


06.06.2023
0
1 2 3 6 7 8

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin