Szansa dla funduszy tureckich? Perspektywy Investor Turcja

25.03.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

W ostatnich dniach sporo ciekawych rzeczy dzieje się na rynku tureckim.  Bank Turcji niespodziewanie podniósł stopy procentowe (walczy z inflacją), więc podskoczyły notowania Liry tureckiej. Czy jest to szansa dla funduszy tureckich? Jakie są perspektywy Investor Turcja?

Szansa dla funduszy tureckich? Perspektywy Investor Turcja

Na rynku walutowym pojawił się nagły zwrot – na Lirze powstały świece młot (na wykresie relacji do złotego):

Szansa dla funduszy tureckich? Perspektywy Investor Turcja
Szansa dla funduszy tureckich? Perspektywy Investor Turcja

Notowania Liry tureckiej są ważne dla zagranicznych inwestorów. Tylko stabilna lub rosnąca Lira zapewnia zyski z tureckiej giełdy. Jeżeli inwestujesz np. w fundusz Investor Turcja, to zwracasz uwagę na notowania akcji, ale również Liry, która wpływa na inwestycję.

Dlaczego nastąpił zwrot na Lirze?

Bank centralny Turcji wbrew oczekiwaniom rynków finansowych powrócił do zaostrzania polityki monetarnej. Stopa procentowa TCMB zawędrowała do 50%! Z retoryki tureckiego banku centralnego możemy się dowiedzieć: „w odpowiedzi na pogorszenie się perspektyw dla inflacji komitet zdecydował się podnieść stopy procentowe. Restrykcyjne nastawienie w polityce monetarnej będzie utrzymywane, dopóki nie zostanie zaobserwowany stabilny i znaczący spadek trendów miesięcznej inflacji i oczekiwania inflacyjne nie znajdą się w przedziale prognozy”.

Dodano także, że nastawienie polityki monetarnej może zostać zaostrzone w przypadku znaczącego i utrzymującego się osłabienia prognoz inflacyjnych. Ustanowienie trendu dezinflacyjnego oczekiwane jest przez TCMB w drugiej połowie 2024 roku. Co więcej, turecki bank centralny życzyłby sobie realnej aprecjacji liry.

Po takim komunikacie jest szansa, że notowania Liry w kolejnych miesiącach będą bardziej stabilne i to wpłynie pozytywnie na notowania funduszy tureckich.

Investor Turcja dla ryzykantów?

Turcja jest bardzo ryzykownym rynkiem. Jeżeli inwestować małą część kapitału, to tylko w warunkach stabilnej Liry i w czasie ożywienia gospodarczego. Jeżeli wierzyć we wskazania PMI, to w Turcji rozpoczęło się ożywienie gospodarcze. Wskaźnik PMI rośnie 4 miesiąc:

Szansa dla funduszy tureckich? Perspektywy Investor Turcja
Szansa dla funduszy tureckich? Perspektywy Investor Turcja

Mamy szansę na ożywienie, mamy szansę na stabilną Lirę. Kolejne kilka miesięcy może być czasem, w którym Turcja może być silniejsza. To bardzo ryzykowny rynek, który jednak w wąskiej perspektywie może uzyskać dobre rezultaty.

ETF TUR na Turcję

ETF na rynek turecki (w dolarach) tworzy formację oRGR:

ETF TUR
ETF na Turcję

Po wybiciu oporu (czerwona linia) może rozpocząć się trend wzrostowy. Rynek turecki jest w bessie (w dolarach) już wiele lat. Obecnie pojawia się „światełko w tunelu”.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin