Fundusz inwestycyjny dywidendowy

Fundusz inwestycyjny dywidendowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który inwestuje w spółki, które regularnie wypłacają dywidendy. Celem funduszu dywidendowego jest zapewnienie inwestorom stałego dochodu w postaci dywidend.

Fundusze dywidendowe mogą inwestować w różne typy akcji, w tym akcje dużych, średnich i małych spółek, akcje sektorowe i akcje międzynarodowe.

Fundusz dywidendowy – własny.

Za jakiś czas nasze portfele zostaną uzupełnione o zagraniczne fundusze inwestycyjne, w tym również te oparte o spółki wypłacające dywidendy. Przy tej okazji chciałem zwrócić uwagę na to, czy w takie fundusze warto inwestować, a jeżeli tak, czy może warto rozważyć stworzenie własnego funduszu inwestycyjnego, opartego o dywidendy. Rozważymy „za” i „przeciw” takiemu postępowaniu.


02.05.2023
8

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin