Analiza złota

Złoto jest metalem szlachetnym, który od wieków jest wykorzystywany jako środek wymiany, zabezpieczenia wartości i jako sposób lokowania kapitału. Jest to również jeden z najpopularniejszych metali inwestycyjnych na świecie. Zapraszam na analizę złota.

Czy złoto to dobra inwestycja w perspektywie kilku lat?

Czy złoto jest dobrym aktywem inwestycyjnym, który w perspektywie kilku lat przyniesie wymierne korzyści? Dziś parę wykresów i faktów, które pomogą nam wyznaczyć siłę kruszca i ewentualne zyski w perspektywie kilku lat. Najpierw porównanie złota oraz indeksu małych spółek z kilku ostatnich lat:


07.12.2022
0

Złoto w bessie już od roku

Złoto jest w bessie już od roku, bowiem tak należy nazwać trend, w którym szczyt został ustanowiony latem ubiegłego roku. Złoto to jeden z najgorszych wyborów tzw. aktywów Risk-On – jeżeli rosną akcje oraz surowce, to teoretycznie złoto również powinno być w hossie. Z jakiegoś powodu od roku nie jest…


13.09.2021
0

Analiza funduszy złota oraz srebra

Korekta na złocie przeciąga się, niedługo minie rok od kiedy złoto wyznaczyło swój szczyt. Szczególne zaniepokojenie widać u osób, które wybrały inwestycje w złoto zamiast np. rynku akcji, który jest w fazie hossy. Czy złoto jednak da zarobić? Dziś technicznie o rynku złota i srebra.


29.06.2021
0

Kiedy kupić PKO akcji rynku złota?

Od lata 2020 trwa korekta na rynku złota. Tak duża korekta stwarza pokusy, by w fundusz złota zainwestować (np. w fundusz PKO akcji rynku złota). Tylko jak wybrać moment zakupu?


08.04.2021
0

Generali złota

Czy warto inwestować w fundusz Generali złota? Fundusz inwestuje w instrumenty dające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na złoto. Wyniki zależą od ceny złota lub instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty związane z jego poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem nim. Ekspozycja na kruszec jest budowana przede wszystkim poprzez instrumenty typu ETC (Exchange-Traded Commodity) i ETF (Exchange-Traded Fund).


22.02.2021
0

Jak inwestować w złoto?

Rosnąca inflacja oraz polityka banków centralnych sprawiają, iż pieniądz ma coraz to mniejsze zaufanie. Warto się zastanowić, jakie formy inwestycji pozwolą zachować wartość pieniądza w długim terminie. Akcje są uważane za aktywa, które stanowią dobre zabezpieczenie przed inflacją w długim terminie, ale dziś skupimy się na alternatywach – na długoterminowych inwestycjach, które można traktować jako […]


10.02.2021
0

Czy warto inwestować w fundusz PKO akcji rynku złota?

PKO akcji rynku złota to specyficzny fundusz – nie inwestuje on bowiem w samo złoto, lecz w akcje spółek wydobywających złoto. Czy jest wobec tego mniej bezpieczny? Pod względem posiadanych aktywów nie – posiada akcje spółek złota , podczas gdy klasyczne fundusze złota zwykle też nie mają zabezpieczenia w samym kruszcu (inwestują głównie w ETF). […]


05.02.2021
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin