Skarbiec Małych I Średnich Spółek

Skarbiec Małych i Średnich Spółek, to fundusz inwestycyjny, który doskonale radzi sobie na rynku. Zapraszamy do analizy funduszu Skarbiec MISS.

Trzy filary dobrej inwestycji

W inwestowaniu w fundusze liczy się skuteczność. Inwestowanie ma sens wtedy, gdy przez lata nasz portfel rozwija się. Wyznaczyłem trzy główne filary dobrej inwestycji. Jeżeli te filary są zapewnione, to portfel przez kolejne lata będzie się rozwijał. Będziemy mieć zyski.


14.03.2024
0

Niezależność finansowa poprzez fundusze IKE – droga do miliona lub więcej

W 2012 roku rozpocząłem inwestycje w fundusze IKE, wpłacając na początek 10000 zł.  Wtedy mając optymistyczne założenia zakładałem, że dobre inwestycje mogą zapewnić emeryturę tylko od wpłacone kwoty początkowej. Czy jest więc możliwa niezależność finansowa poprzez fundusze IKE? Jak wygląda inwestycja po 12 latach?


18.01.2024
0
Prognozy dla funduszy akcji

Przeczytaj, jakie są perspektywy funduszy akcji

Dolar jest ujemnie skorelowany z indeksem Wig20. Dolar jest często wykorzystywany jako waluta zabezpieczająca przed ryzykiem. Kiedy inwestorzy obawiają się o przyszłość światowej gospodarki, inwestują w dolary, aby zabezpieczyć swoje aktywa. W rezultacie, wzrost popytu na dolary prowadzi do jego umocnienia, co może negatywnie wpłynąć na ceny akcji na giełdzie.


15.12.2023
0
IKE, IKZE, OIPE limity wpłat na 2024 rok

IKE, IKZE, OIPE limity wpłat na 2024 rok

Jakie będę limity wpłat na IKE, IKZE i OIPE w 2024 roku? Każdego roku ustanawiane są limity wpłat na konta emerytalne. W przypadku IKE oraz OIPE nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.


08.12.2023
0

Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Skarbiec Małych i Średnich Spółek to subfundusz inwestycyjny otwarty zarządzany przez Skarbiec TFI. Fundusz inwestuje głównie w akcje polskich spółek, które są oceniane jako najlepiej rokujące pod kątem wzrostu. Fundusz stosuje elastyczną politykę rotacji akcji, o czym w dalszej części wpisu.


05.12.2023
0

Ranking kont IKE

Analizy.pl przedstawiły najnowszy ranking kont IKE. Wzięto pod lupę 18 Indywidualnych Kont Emerytalnych z funduszami inwestycyjnymi. Przeanalizowano 11 parametrów we wszystkich IKE, składających się na 3 duże kategorie: efektywność zarządzania (w której można było uzyskać maksymalnie 35 punktów), koszty (maksymalnie 35 punktów) oraz samą ofertę IKE (maksymalnie 30 punktów).


17.11.2023
0

Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Przed nami bardzo ważne zadanie na zbliżającą się hossę – wybór najlepszych funduszy inwestycyjnych, które mają szansę dać najlepszą stopę zwrotu. Napiszę o tym kilka subiektywnych akapitów i jak Czytelnicy zdołają się przekonać, wybór funduszy wcale nie będzie najprostszym zadaniem. Zapraszam do analizy funduszu Skarbiec Małych i Średnich Spółek.


01.09.2023
0

Krzywa rentowności

Odwrócona krzywa rentowności występuje, gdy rentowność obligacji skarbowych o krótszym terminie wykupu wzrasta powyżej rentowności obligacji długoterminowych. Taka sytuacja nie jest standardowa i co ciekawe uważa się, iż odwrócona krzywa rentowności zapowiada recesję. A czy odwrócona krzywa zapowiada spadki na rynku akcji?


12.06.2023
0

Inwestycje – emerytura

Czy obecnie opłaca się kupić fundusz Skarbiec małych i średnich spółek? Ten fundusz jest dostępny m.in. w mBanku bez opłat, a także w ramach konta IKE. W czasie hossy generuje wysokie stopy zwrotu (ostatnio 96%), czy teraz jest czas na inwestycję?


30.05.2023
0

Rynki wschodzące – wpływ na GPW

Polska jest wciąż traktowana jako rynek wschodzący, dlatego zdarzenia z krajów takich jak Chiny, wciąż będą miały wpływ na wycenę naszych indeksów. Znajdujemy się po prostu w strumieniu kapitału, który w skrócie można nazwać – odwrotny zakład na dolara.


22.05.2023
0
1 2 3

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin