Ranking kont IKE

17.11.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Analizy.pl przedstawiły najnowszy ranking kont IKE. Wzięto pod lupę 18 Indywidualnych Kont Emerytalnych z funduszami inwestycyjnymi. Przeanalizowano 11 parametrów we wszystkich IKE, składających się na 3 duże kategorie: efektywność zarządzania (w której można było uzyskać maksymalnie 35 punktów), koszty (maksymalnie 35 punktów) oraz samą ofertę IKE (maksymalnie 30 punktów).

Ranking kont IKE – najlepsze inPZU

Ranking IKE
Ranking IKE – źródło Analizy.pl

Niskie koszty inPZU

W tym roku po raz pierwszy zwycięzcą rankingu zostało IKE inPZU.  Jest to program, który na tle pozostałych wymienionych IKE otrzymał najwięcej punktów w kategorii „koszty” (32 pkt). TFI nie pobiera opłat manipulacyjnych, czy to za utworzenie IKE, nabycie jednostek, czy konwersje między funduszami, a opłata za zarządzanie wynosi 0,5%, znacznie mniej od większości innych IKE.Analizy.pl

W Funduszowe.pl również inwestujemy poprzez platformę inPZU, jednak w portfelu podstawowym. Oferta grupy inPZU jest bardzo dobra – to niskokosztowe fundusze indeksowe, które inwestują w dany segment. Można wybrać inwestycję typową na rynek dużych spółek (inPZU akcje polskie), ale także na szeroki rynek amerykański, spółki technologiczne (inPZU Akcje Sektora Informatycznego), czy na rynki wschodzące.

Pozostałe wyróżnione fundusze w rankingu kont IKE

Od lat czołówka pozostaje ta sama – inne wyróżnione IKE to Goldman Sachs, Uniqa, PKO oraz Skarbiec. Osobiście inwestuję w fundusze IKE Skarbiec, poprzez mBank. W 2012 roku zakupiliśmy fundusz Skarbca za 10000 złotych i sprawdzamy, jak ta suma będzie przez lata pracowała. Obecny wynik portfela można śledzić tutaj (portfel IKE).

W funduszach Skarbca można inwestować np. w fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek, czy też niedawno przedstawiany fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych.

Dopłaty do IKE

W każdym roku do portfel IKE można dopłacać środki. Maksymalna suma dopłat nie może przekroczyć limitu (na 2023 rok to 20805 zł).

Dlaczego warto inwestować w IKE?

Konto IKE to indywidualne konto emerytalne, które daje możliwość oszczędzania na emeryturę z wykorzystaniem preferencji podatkowych. Oznacza to, że środki zgromadzone na IKE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Warunek jest taki, że wypłata środków musi nastąpić po ukończeniu 60 roku życia (lub 55 roku życia, jeśli nabędziemy wówczas uprawnienia emerytalne).

Korzyści z posiadania konta IKE:

  • Preferencje podatkowe – to główna korzyść z posiadania konta IKE. Dzięki temu, że środki zgromadzone na IKE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych, możemy zwiększyć potencjalną wartość naszych oszczędności.
  • Elastyczność – konto IKE daje nam dużą swobodę w zakresie wyboru inwestycji. Możemy inwestować w fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje czy lokaty.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin