Skarbiec Obligacji

Skarbiec Obligacje to fundusz inwestycyjny otwarty, zarządzany aktywnie, który inwestuje w obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne. Fundusz dąży do osiągnięcia stabilnego wzrostu kapitału poprzez wypłacanie regularnych dywidend.

Fundusze obligacji

Fundusze obligacji mają za sobą bardzo udany rok. Stopy zwrotu rzędu 10% są raczej charakterystyczne dla funduszy akcyjnych czy zrównoważonych, a w tym roku taki wynik uzyskały obligacje. Niektóre fundusze obligacji zyskały jeszcze więcej, przyglądamy się więc stopom zwrotu poszczególnych funduszy oraz ocenimy szansę na kolejne zyski.


20.09.2023
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin