Skarbiec Obligacji

Skarbiec Obligacje to fundusz inwestycyjny otwarty, zarządzany aktywnie, który inwestuje w obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne. Fundusz dąży do osiągnięcia stabilnego wzrostu kapitału poprzez wypłacanie regularnych dywidend.

Który fundusz obligacji wybrać?

Który fundusz obligacji wybrać? W hossie rynku obligacji wybieramy silne fundusze o stałym oprocentowaniu, które osiągają bardzo dobre wyniki. W korekcie lub bessie obligacji, lepiej wybrać fundusze obligacji krótkoterminowych – są bezpieczniejsze.


18.04.2024
0
IKE, IKZE, OIPE limity wpłat na 2024 rok

IKE, IKZE, OIPE limity wpłat na 2024 rok

Jakie będę limity wpłat na IKE, IKZE i OIPE w 2024 roku? Każdego roku ustanawiane są limity wpłat na konta emerytalne. W przypadku IKE oraz OIPE nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.


08.12.2023
0

Fundusze obligacji

Fundusze obligacji mają za sobą bardzo udany rok. Stopy zwrotu rzędu 10% są raczej charakterystyczne dla funduszy akcyjnych czy zrównoważonych, a w tym roku taki wynik uzyskały obligacje. Niektóre fundusze obligacji zyskały jeszcze więcej, przyglądamy się więc stopom zwrotu poszczególnych funduszy oraz ocenimy szansę na kolejne zyski.


20.09.2023
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin