PZU Obligacji Polonez

PZU Obligacji Polonez to fundusz inwestycyjny otwarty, który inwestuje w obligacje emitowane przez Skarb Państwa i inne podmioty krajowe. Fundusz jest zarządzany przez PZU Asset Management.

Ranking funduszy obligacji

Fundusze obligacji

Fundusze obligacji mają za sobą bardzo udany rok. Stopy zwrotu rzędu 10% są raczej charakterystyczne dla funduszy akcyjnych czy zrównoważonych, a w tym roku taki wynik uzyskały obligacje. Niektóre fundusze obligacji zyskały jeszcze więcej, przyglądamy się więc stopom zwrotu poszczególnych funduszy oraz ocenimy szansę na kolejne zyski.


20.09.2023
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin