Pomnażanie oszczędności

14.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Pomnażanie oszczędności

W jednym z niedawnych wpisów na blogu zamieściliśmy informację, iż tylko 15% Polaków regularnie inwestuje swoje pieniądze. Zaliczamy się więc do mniejszości, która regularnie pomnaża swoje oszczędności.

Pomnażanie oszczędności

Opór przed pomnażaniem oszczędności wynika przede wszystkim z niewiedzy, jest też obecny strach przed stratą. Czy należy się bać? Właściwie każda potencjalna strata będzie wirtualna, jeżeli założymy sobie długi plan oszczędzania oraz wybierzemy dobre aktywa. Każdy cykl giełdowy składa się z hossy i bessy, więc teoretycznie musimy tylko poczekać na hossę, by zaksięgować zyski.

To proste, ale większa część inwestorów ma poważny opór przez zaangażowaniem się np. w fundusze akcyjne. Od 2007 roku było parę okresów, w których inwestycje Funduszowe.pl były na wirtualnym minusie. Inwestując w czasie schyłku bessy będziemy początkowo na minusie, ale większość naszych inwestycji kończyła się sukcesem. Po 17 latach nasz portfel zarabia przeciętnie ok. 20% rocznie.

Nie bój się straty, inwestuj

Jako przykład inwestycji z początkową stratą podam czas początku pandemii Covid19. Pomimo tego, iż 30% naszych inwestycji „trafiło w dołek”, to początkowo portfel zaliczał stratę. Można mieć rację (że hossa przyjdzie), ale mieć rację w idealnym czasie to rzecz niemożliwa. Strata wirtualna już po kilku tygodniach zamieniła się w zysk, natomiast po 1,5 roku od początku inwestycji zaksięgowaliśmy bardzo dobre rezultaty.

Różne rodzaje inwestycji

W Funduszowe.pl pomnażamy oszczędności głownie poprzez fundusze inwestycyjne (akcyjne, akcyjne małych i średnich spółek, w fundusze obligacji). Obligacje w wybranych okresach dają całkiem przyzwoitą stopę zwrotu. Można je kupić poprzez fundusze lub bezpośrednio na stronie Ministerstwa Finansów. Najlepszy okres dla inwestycji w obligacje to czas, gdy inflacja osiąga szczyt a RPP rozpoczyna cykl obniżki stóp procentowych. Ale obligacje również dzielą się na rożne kategorie i tak np. te krótkoterminowe osiągają nawet teraz przyzwoite wyniki. W tabeli mBanku za ostatni kwartał, widać wyraźny podział wyników (nawet 2% różnicy w wynikach) obligacji dwóch kategorii:

Regularne pomnażanie oszczędności
Porównanie funduszy obligacji

Więcej na temat inwestycji w fundusze obligacji pod tym linkiem -> Który fundusz obligacji wybrać

Zawsze jest czas na inwestycje, trzeba tylko dobrać odpowiednią kategorię funduszy w danym momencie. Regularne pomnażanie oszczędności jest możliwe, gdy rotujesz aktywa z funduszy dłużnych oraz akcyjnych.

Kiedy inwestować w fundusze akcji, aby pomnożyć oszczędności?

To akcje budzą najwięcej emocji, bowiem to na nich można najwięcej zarobić, ale i stracić.  Indeksy akcyjne (szczególnie te w USA) są w długoterminowej hossie. Dzieje się tak dlatego, iż większość krajów rozwija się. Oprócz wzrostu PKB zdarza się inflacja, którą akcje również doliczają. Jeżeli więc wybierzesz przypadkowe miejsce i zainwestujesz w fundusze akcyjne różnego typu (w tym amerykańskie czy małych i średnich spółek), to i tak zapewne w perspektywie 10 lat zarobisz 8-10% rocznie. Ale inwestycje można poprowadzić tak, żeby portfel rozwijał się w tempie 20% (jak nasze konto podstawowe) lub nawet prawie 30% (jak nasze konto IKE).

Jeżeli więc zaczynasz pomnażanie oszczędności, inwestując w fundusze akcyjne, to wybierzesz czas spowolnienia gospodarczego. Na giełdzie bardzo często działa cykl Kitchina, który ważne minima oraz szczyty tworzy mniej więcej co 3,5 roku. Ten cykl nie jest idealny – ostatnie minimów z jesieni 2022 roku było niepowiązane z cyklem. Jeżeli jednak cykl jest bardzo krótki, to zdarza się wtórna fala spowolnienia (jesień 2023).

Indeks ZEW i wybór inwestycji

Kupuj fundusze akcyjne, gdy indeks ZEW jest na czerwono:

Regularne pomnażanie oszczędności
Indeks ZEW

ZEW to niemiecki instytut badawczy z siedzibą w Mannheim. Jest on znany przede wszystkim z opracowywania indeksu ZEW, który jest jednym z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych w Europie.

Indeks ZEW jest miesięcznym badaniem ankietowym przeprowadzanym wśród niemieckich inwestorów i analityków. Ankietowani są pytani o ich oczekiwania co do przyszłej sytuacji gospodarczej Niemiec i strefy euro. Odpowiedzi są następnie przeliczane na wskaźniki, które mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia wskazuje na optymizm, podczas gdy wartość ujemna wskazuje na pesymizm. Indeks ZEW jest uważany za ważny wskaźnik koniunktury gospodarczej, ponieważ jest on oparty na opiniach ekspertów, którzy mają dostęp do bieżących informacji o gospodarce. Aby pomnożyć oszczędności, inwestuj, gdy ZEW jest mocno zaniżony, natomiast zamień fundusze akcyjne, gdy ZEW jest wysoko. Wtedy zachowasz zysk i pomnożysz ostatecznie oszczędności.

Wskazania Manufacturing Cykle

Często dla wybrania czasu inwestycji używam wskazań Manufacturing Cykle. To proste narzędzie, które można polecić każdemu inwestorowi. O ile miejsce wyboru inwestycji nie jest do końca oczywiste (rożne poziomy minimum), o tyle szczyt cyklu jest dość łatwy do wskazania:

Wskazania Manufacturing Cykle
Wskazania Manufacturing Cykle

„Sufit” jest zwykle w tym samym miejscu, natomiast dołek występuje z w różnych strefach. Kupując w czasie spowolnienia zawsze jednak osiągniemy plus – kwestia dłuższego lub krótszego czasu.

Nie będę dziś pisał o analizie technicznej, wskaźnikach technicznych czy badaniu wolumenu – te elementy wymagają nieco wprawy. Uważam, że już proste wskazania wystarczą, by dobrze lokować swoje oszczędności pomiędzy funduszami akcyjnymi, obligacjami oraz obligacjami krótkoterminowymi.


Hej! Fajnie, że doczytałeś do końca. Jeżeli artykuł Ci się spodobał, skocz na stronę główną, zostaw swój e-mail i odbierz prezenty. Rozdajemy je za darmo.


Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin