Fundusze chińskie notują coraz lepsze wyniki

06.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Fundusze chińskie notują coraz lepsze wyniki. Coraz wyższe wyceny są widoczne na funduszach rynku chińskiego – np. Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich oraz w całym segmencie Emerging Markets. Dlaczego w Chinach widać poprawę?

Fundusze chińskie notują coraz lepsze wyniki

W ostatnich tygodniach linię trendu spadkowego wyłamał m.in. fundusz Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich:

Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich

Znaczącą poprawę widać teraz, natomiast cały proces akumulacji rozpoczął się już początkiem roku. Do Chin popłynął rekordowy kapitał:

Fundusze chińskie notuję coraz lepsze wyniki
Fundusze chińskie notuję coraz lepsze wyniki

W styczniu wystąpiły  rekordowe napływy do funduszy inwestycyjnych z ekspozycją na rynek chiński. Wystąpił najwyższy tygodniowy napływ aktywów od czerwca 2015 roku. Jednocześnie wtedy nastąpiło odreagowanie mocnych spadków na indeksach chińskich giełd.

Dlaczego akurat teraz fundusze chińskie rosną?

Kluczowe znaczenie ma globalny wzrost gospodarczy. OECD podniosła prognozę globalnego wzrostu na 2024 r. do 3,1% – z 2,9% w lutym – przy znaczącej poprawie oczekiwań wobec USA, Chin i Indii. Poprawę rokowań wzrostu gospodarczego widać było już od dłuższego czasu, choćby po wskaźnikach CLI OECD. Wskaźnik CLI OECD, czyli wskaźnik wyprzedzający OECD (Composite Leading Indicator), to zestaw wskaźników gospodarczych służący do wczesnego sygnalizowania zmian koniunktury. Innymi słowy, pomaga on przewidzieć, co może się wydarzyć w gospodarce w ciągu najbliższych 6-9 miesięcy. Od wielu miesięcy wskaźnik sygnalizował wzrost m.in. dla Chin:

Wskaźnik CLI OCED
Wskaźnik CLI OCED

Poprawa w całym segmencie rynków wschodzących

W ostatnim tygodniu zwróciłem uwagę na siłę rynków wschodzących. Poprawa na rynku chińskim wpłynęła na cały segment Emerging Markets, który próbuje wybić bardzo ważny opór:

Indeks EM
Zbiorczy indeks rynków wschodzących

Jest to o tyle ciekawy sygnał, że następuje po kilku latach przerwy, w momencie korekty rynku amerykańskiego. Czyżby po wielu latach następowała zmiana siły relatywnej rynki bazowe/rynki rozwijające się? Od stycznia mieliśmy formację dołkową i wybicie w górę na sile relatywnej:

Siła relatywna rynki wschodzące v SPX
Siła relatywna rynki wschodzące v SPX

Wykres przedstawia porównanie zbiorczego indeksu Emerging Markets do SPX.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin