Fundusz Rockbridge Akcji Chińskich i Azjatyckich

Fundusze chińskie – Rockbridge Akcji Chińskich i Azjatyckich

Fundusze chińskie – Fundusz Rockbridge Akcji Chińskich i Azjatyckich inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa w akcje spółek z siedzibą lub prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach państw azjatyckich, w szczególności w Chinach. Czy warto rozważyć zakup funduszu do portfela?


26.01.2024
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin