Fundusz całkowitej stopy zwrotu

08.05.2024, Kategorie: Premium, Autor: Paweł Pagacz

Fundusz absolute return (całkowitej stopy zwrotu) bywa w naszym kraju pojęciem równie abstrakcyjnym, jak umiejętność inwestowania przy pomocy funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych albo innych, zagranicznych rynkach. Krajowy inwestor najczęściej dobrze czuje się z funduszami obligacji, pieniężnymi, a już rzadziej z funduszami akcji krajowych spółek. Jako dowód można przedstawić kapitałowy stopień zaangażowania inwestorów w poszczególne fundusze inwestycyjne.

Fundusz całkowitej stopy zwrotu ma co do zasady zarabiać w każdych warunkach rynkowych. Hossa, bessa, ruch boczny – fundusz ma za zadanie zarobić pieniądze. Odbywa się to dzięki stosowaniu pozycji lewarowanych oraz graniu zarówno na wzrost rynku (dobre spółki), jak i spadek rynku (spółki o złej kondycji finansowej).

Dzisiaj chciałbym przedstawić fundusz Fidelity Funds – Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged), wskazując, co o funduszu wiemy, a czego w istocie nie wiemy i wiedzieć nie będziemy. Spróbujemy sobie za to odpowiedzieć na pytanie, czy na podstawie dostępnych danych, możemy oczekiwać podobnych stóp zwrotu w przyszłości.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin