Goldman Sachs Obligacji

Goldman Sachs Obligacji to fundusz inwestycyjny typu otwartego, zarządzany przez Goldman Sachs TFI. Fundusz inwestuje w obligacje skarbowe i korporacyjne emitowane przez rząd Polski i przedsiębiorstwa działające na terenie Polski.

Goldman Sachs Obligacji

Goldman Sachs Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji to jedno z narzędzi inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku kapitałowym, które oferuje inwestorom możliwość lokowania kapitału w obligacje. Fundusz ten jest częścią większej struktury parasolowej, co oznacza, że jest subfunduszem większego funduszu inwestycyjnego, który obejmuje różne klasy aktywów.


07.11.2023
0

Indeks TBSP

Inwestujesz w fundusze obligacji i zastanawiasz się jak porusza się ich wycena? Cena obligacji zależna jest od kilku rzeczy, ale głównie na wycenę wpływają rentowności oraz odsetki obligacji. Te zmiany mierzy indeks TBSP, który jest benchmarkiem dla funduszy obligacji.


02.10.2023
0
Ranking funduszy obligacji

Fundusze obligacji

Fundusze obligacji mają za sobą bardzo udany rok. Stopy zwrotu rzędu 10% są raczej charakterystyczne dla funduszy akcyjnych czy zrównoważonych, a w tym roku taki wynik uzyskały obligacje. Niektóre fundusze obligacji zyskały jeszcze więcej, przyglądamy się więc stopom zwrotu poszczególnych funduszy oraz ocenimy szansę na kolejne zyski.


20.09.2023
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin