Skarbiec Małych i Średnich Spółek

05.12.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Skarbiec Małych i Średnich Spółek to subfundusz inwestycyjny otwarty zarządzany przez Skarbiec TFI. Fundusz inwestuje głównie w akcje polskich spółek, które są oceniane jako najlepiej rokujące pod kątem wzrostu. Fundusz stosuje elastyczną politykę rotacji akcji, o czym w dalszej części wpisu.

Wyróżnienia funduszu inwestycyjnego Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Skarbiec Małych i Średnich Spółek pozytywnie wyróżnia się na tle swojej grupy. Świadczą o tym zarówno jego wyniki, jak i liczne branżowe nagrody. Skarbiec Małych i Średnich Spółek zdobywał trzy razy z rzędu nagrody ALFA 2018, 2019 i 2020 roku w kategorii najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek. W 2021 roku fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek został natomiast zdobywcą Złotego Portfela w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich.

Dlaczego warto inwestować w Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Inwestowanie w fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek to decyzja, która może przynieść wiele korzyści dla inwestorów poszukujących zarówno wzrostu kapitału, jak i dywersyfikacji portfela. Fundusz ten, skoncentrowany na mniejszych i średnich przedsiębiorstwach, oferuje unikalne możliwości inwestycyjne, które mogą nie być dostępne w przypadku większych spółek.

Po pierwsze, małe i średnie spółki często charakteryzują się większym potencjałem wzrostu niż duże korporacje. Ze względu na mniejszą skalę działalności, takie przedsiębiorstwa są zazwyczaj bardziej elastyczne i szybciej reagują na zmiany rynkowe. Innowacyjność oraz zdolność do adaptacji są kluczowymi cechami, które umożliwiają im szybki rozwój i zajmowanie nowych nisz rynkowych. Skarbiec Małych i Średnich Spółek inwestuje w firmy o dużym potencjale, co daje inwestorom szansę na wysokie stopy zwrotu.

Kolejnym aspektem, który przemawia za inwestowaniem w tego rodzaju fundusze inwestycyjne, w tym w fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek, jest możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Inwestycje w małe i średnie spółki są często mniej skorelowane z rynkami globalnymi, co oznacza, że ich wyniki mogą różnić się od wyników dużych, międzynarodowych korporacji. Taka dywersyfikacja może zmniejszyć ryzyko sporego obsunięcia kapitału, szczególnie w okresach zmienności na rynkach finansowych. Inwestorzy, którzy dywersyfikują swoje portfele, są mniej narażeni na wahania rynku, co jest istotne dla długoterminowej stabilności finansowej.

Skarbiec Małych i Średnich Spółek ma dobrych zarządzających

Skarbiec Małych i Średnich Spółek wyróżnia się również profesjonalnym zarządzaniem. Zespół zarządzający funduszem inwestycyjnym składa się z doświadczonych ekspertów, którzy posiadają dogłębną wiedzę na temat rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Profesjonalne podejście do selekcji spółek, oparte na gruntownej analizie fundamentalnej oraz technicznej, zwiększa szanse na wybór najbardziej obiecujących firm. Dzięki temu inwestorzy mogą liczyć na skuteczne zarządzanie swoimi środkami, co jest kluczowe dla osiągnięcia zadowalających wyników inwestycyjnych.

W fundusz inwestycyjny Skarbiec Małych i Średnich Spółek inwestujemy już od wielu lat, jest często w naszym portfelu podstawowym oraz portfelu IKE, gdzie notował bardzo dobre wyniki.  Inwestowaliśmy m.in. w czasie pandemii Covid19, gdzie po prawie 2 latach inwestycji fundusz osiągnął bardzo dobrą stopę zwrotu (ok. 96%).

To co zwraca uwagę to elastyczność w zarządzaniu funduszu inwestycyjnego. Kiedyś motorem napędowym był gaming (spółki CDR Project, Playway czy Ten Square games). W pewnym momencie martwiliśmy się o spółki gamingowe, bowiem widać było na nich dystrybucję akcji. Poza gamingiem fundusz inwestował m.in. w Budimex, Kęty, Autopartner czy Asbis. Uważaliśmy, że część gamingowa jest przewartościowana, natomiast pozostałe spółki są w miarę dobrze wyceniane i część z nich wypłaca dywidendy (np. grupa Kęty).

Jak fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek dobiera spółki do portfela?

Po dłuższym czasie znów przyjrzeliśmy się aktywom portfelowym funduszu Skarbca Małych i Średnich Spółek i jest nieźle. Portfel skoncentrowany, obejmuje ok. 30-40 spółek, przede wszystkim wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80, ale są również spółki zagraniczne. Spółki działają w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Eksperci Skarbca TFI przy budowie portfela biorą pod uwagę 4 filary:

 • spółki innowacyjne o globalnym zasięgu sprzedaży,
 • liderzy w swoich sektorach,
 • ekspozycja na rosnącą siłę nabywczą polskiego konsumenta,
 • podmioty, mogące być celem przejęć.

Preferowane są spółki prywatne, ze względu na często bardziej efektywnie zarządzanie, jak również dłuższy staż menedżerów zarządzających. A więc w co obecnie inwestuje Skarbiec Małych i Średnich Spółek? Zarządzający odrobili lekcję i nie ma już gamingu. Oto top 10 w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek:

 • Intercars 7,1%
 • XTB S.A. 6,8%
 • CCC S.A. 6,0%
 • INPOST S.A. 5,5%
 • BENEFIT SYSTEMS S.A. 5,5%
 • EUROCASH S.A. 5,0%
 • BANK MILLENNIUM S.A. 4,8%
 • ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME 4,7%
 • MO-BRUK S.A. 4,2%
 • Cyber folks 3,7%

Jeżeli chcesz inwestować w fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek, to musisz zwracać uwagę na trend indeksów (analiza Wig) oraz na skład portfela funduszu. Spółki w portfelu Skarbca są dobrze dobrane, większość z nich jest w trendzie wzrostowym. Jak wyglądają obecnie czołowe spółki?

Intercars

Inter Cars S.A. to polska spółka akcyjna, która jest największym dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka została założona w 1990 roku i od tego czasu dynamicznie się rozwija:

Główna spółka funduszu Skarbiec małych i średnich spółek
Intercars w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Trend wzrostowy trwa, bessa na ogólnym rynku była tylko korektą na CAR. Dodatkowo spółka co roku wypłaca dywidendę.

XTB

XTB S.A. to polska spółka akcyjna, która jest jednym z największych brokerów Forex i CFD na świecie. Spółka została założona w 2002 roku  i od tego czasu dynamicznie się rozwija. Trwa trend wzrostowy, była akumulacja (po pierwszej fali wzrostu) i nie było dystrybucji:

Główna spółka funduszu
XTB w portfelu Skarbiec małych i średnich spółek

A jak wygladają dywidendy w XTB?:

Dywidendy wspomagają wycenę Skarbiec małych i średnich spółek
Dywidendy wspomagają wycenę Skarbiec małych i średnich spółek

Jak widać, dobre wyniki Skarbca to nie tylko wzrost wyceny akcji, ale również dodawana do wyceny dywidenda (ostatnio 11,77%!).

CCC

CCC to sklepy obuwnicze. Zobaczmy jaka była ogromna akumulacja, utrzymywanie niskiej ceny i niedawno wybicie z formacji:

Spółka CCC
Spółka CCC portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Bardzo podobnie wyglądają kolejne główne spółki w portfelu Skarbca (jak np. Benefit).

Skarbiec Małych i Średnich Spółek – notowania

Wycena funduszu Skarbiec Małych i Średnich Spółek jest w trendzie wzrostowym. Jest na rekordowym poziomie:

Wycena funduszu Skarbiec
Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Uwagę zwracają opory, po których pokonaniu fundusz mocno zyskiwał. Ten z Covid19 oraz ten obecny. Czy również teraz fundusz zaliczy taki wzrost?

Podsumowanie

Inwestowanie w Skarbiec Małych i Średnich Spółek oferuje liczne korzyści, w tym potencjał wysokiego wzrostu kapitału, wynikający z elastyczności i innowacyjności mniejszych firm. Fundusz ten pozwala na skuteczną dywersyfikację portfela inwestycyjnego, redukując ryzyko w okresach zmienności rynkowej. Profesjonalne zarządzanie funduszem, oparte na gruntownej analizie, zwiększa szanse na wybór najbardziej obiecujących spółek. Dodatkowo, inwestowanie w małe i średnie przedsiębiorstwa wspiera rozwój lokalnej gospodarki, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i wprowadzania innowacji. Wszystko to sprawia, że inwestowanie w Skarbiec Małych i Średnich Spółek jest atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących wzrostu, stabilności i pozytywnego wpływu na gospodarkę. W Funduszowe lubimy ten fundusz inwestycyjny.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin