Krzywa rentowności

12.06.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Odwrócona krzywa rentowności występuje, gdy rentowność obligacji skarbowych o krótszym terminie wykupu wzrasta powyżej rentowności obligacji długoterminowych. Taka sytuacja nie jest standardowa i co ciekawe uważa się, iż odwrócona krzywa rentowności zapowiada recesję. A czy odwrócona krzywa zapowiada spadki na rynku akcji?

Krzywa rentowności a recesja i spadki rynku akcji

Inwersja krzywej rentowności amerykańskich papierów skarbowych skutecznie ostrzegała przed recesją w 1990, 2001 oraz 2008 roku.  Jest to więc poważny sygnał, którego nie należy lekceważyć. Gdy w przeszłości pojawia się inwersja, to konsekwencją była bessa na rynku akcji i recesja w gospodarce.

Wykres inwersji krzywej oraz bessy S&P500

Inwersja krzywej dochodowości zwykle wyprzedzała bessy na rynku akcji oraz recesji. Na powyższym wykresie widać mocne przypadki z lat 2000-2002 oraz 2007-2009.  Były jednak również przypadki łagodnej formy bessy, która była poprzedzona inwersją krzywej:

S&P500 lata 1989-1990

Przypadek z roku 1989 pokazuje na osobnym wykresie, bowiem wtedy wystąpiła bessa płaska – taka bessa może trwać obecnie na rynku w USA.

Czy spadki na rynku akcji zdyskontowały już inwersję krzywej dochodowości?

To najważniejsze pytanie i w tym względzie trzeba być ostrożnym. Inwersja krzywej dochodowości zwykle wyprzedza zarówno bessę na rynku akcji jak również samą recesję a tutaj mamy przypadek szczególny. Bessa na rynku akcji rozpoczęła się jesienią 2021 roku, natomiast inwersja wystąpiła dopiero w drugiej połowie 2022 roku.

O ile więc bessa na rynku akcji zdyskontowała spowolnienie, o tyle negatywne skutki gospodarcze inwersji powinny być odczuwane dopiero w drugiej połowie 2023 roku.

Jeżeli przyjąć, że polityka FED oraz inwersja krzywej wyprzedza zdarzenia na rynku akcji nawet o 10 miesięcy (a tak bywało w przeszłości), to negatywne skutki tych zdarzeń powinny być widoczne w drugiej połowie 2023 roku.

Jak zachowają się indeksy w USA?

Wygląda na to, że indeksy w USA już niebawem mogą dyskontować chwilową recesję, która może wystąpić na przełomie 2023/24 roku. W przykładzie z lat 1989-1990 widać bessę płaską, która została zakończona finalną spadkową falę C.  Fala C trwała mniej więcej od lipca do października i taki wariant jest najbardziej prawdopodobny także tym razem. Inwersja krzywej w 1989 i spadek w 1990 roku. Inwersja krzywej w 2022 roku i finalny spadek w 2023 roku?

Słaba szerokość rynku indeksów amerykańskich

O ile Nasdaq w ostatnich miesiącach wykazuje siłę, to słabo zachowuje się segment małych spółek w USA.  To właśnie hossa w sektorze IT odpowiadała za większość pozytywnego zachowania giełd w ostatnim czasie, a więc bardziej „moda” niż stabilny, szeroki trend. Indeks Russell2000 kreśli tylko korekcyjny trójkąt:

Małe spółki w USA

Małe spółki w USA słabe

Małe spółki w USA kreślą tylko korekcyjny trójkąt, z którego w ponad 3/4 przypadków docelowo następuje wyłamanie dołem. Pozytywny czas dla rynków akcji upłynie wraz z osiągnięciem górnej linii trójkąta. Mamy więc inwersję krzywej, która w przeszłości przekładała się na spadek cen (druga połowa roku) oraz sygnał techniczny (który w ponad 3/4 przypadków kończył się wyłamaniem).

Inwestowanie w fundusze akcyjne

Ponieważ ten cykl jest nietypowy, to trzeba zachować ostrożność. Obecnie na szczęście są inne formy i rodzaje funduszy, które przynoszą zyski.  Rynek akcji będzie słabszy, ale ta słabość może już być finalna w dłuższym cyklu. Jeżeli recesja w USA zostanie potwierdzona, to indeksy akcyjne już będą po „dołku”.  Trzeba więc znaleźć odpowiedni timing, by dobrze zakumulować fundusze akcyjne przed nową hossą. Rynek zwykle daje szanse.

Polskie fundusze akcyjne, polski rynek akcji

Jest zaskakująco mocny, ale przy słabości rynku amerykańskiego również podda się korekcie. Obecna siła relatywna pokazuje, że i u nas może być silna hossa (jak w latach 2003-2007). Portfel może i musi być w obecnym cyklu budowany w oparciu o polskie akcje, ich siła potrwa znów zapewne tylko kilka lat.

Zanim nastąpi silna hossa, potrzebna będzie korekta. Zobacz przykładową krótką analizę funduszu Skarbiec małych i średnich spółek:Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin