Generali złota

Generali Złota to fundusz inwestycyjny typu otwartego, zarządzany przez Generali Investments TFI. Fundusz inwestuje w akcje spółek złota oraz kontrakty na złoto.

Generali złota

Czy warto inwestować w fundusz Generali złota? Fundusz inwestuje w instrumenty dające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na złoto. Wyniki zależą od ceny złota lub instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty związane z jego poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem nim. Ekspozycja na kruszec jest budowana przede wszystkim poprzez instrumenty typu ETC (Exchange-Traded Commodity) i ETF (Exchange-Traded Fund).


22.02.2021
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin