Jak inwestować w złoto?

30.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Jak inwestować w złoto

Inwestowanie w złoto od dawna uchodzi za jedno z najbardziej stabilnych i bezpiecznych sposobów lokowania kapitału. Choć złoto nie generuje regularnych dochodów, jak np. dywidendy z akcji czy odsetki z obligacji, jego wartość często wzrasta w czasach niepewności gospodarczej. W tym artykule omówimy, czy warto inwestować w złoto, jakie są wady i zalety takiej inwestycji oraz jakie instrumenty finansowe umożliwiają inwestowanie w ten cenny metal. Przedstawimy również różnice między inwestowaniem w złoto fizyczne a funduszami złota lub ETF-ami na złoto.

Czy warto inwestować w złoto?

Złoto od wieków jest postrzegane jako bezpieczna przystań w czasach kryzysów gospodarczych i geopolitycznych. Wartość złota często rośnie w okresach inflacji, co czyni je popularnym zabezpieczeniem przed spadkiem wartości pieniądza. Długoterminowa stabilność złota sprawia, że jest ono atrakcyjnym elementem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Złoto nie jest jednak wolne od wad. Jego cena może być bardzo zmienna w krótkim okresie, co może stanowić ryzyko dla inwestorów liczących na szybki zysk. Warto się nastawić na długi termin inwestycji.

Wady i zalety inwestowania w złoto

Inwestowanie w złoto ma wiele zalet. Przede wszystkim, jest to aktywo, które zyskuje na wartości w czasach niepewności, co czyni je doskonałym zabezpieczeniem przed ryzykiem rynkowym. Ponadto, złoto jest odporne na inflację – jego wartość rośnie, gdy ceny innych dóbr i usług również rosną. Złoto jest również uniwersalnym środkiem płatniczym, akceptowanym na całym świecie. Wiadomo jednak, że nie płacimy fizycznym złotem. Musimy go zamienić na lokalną walutę.

Z drugiej strony, inwestowanie w złoto ma także swoje wady. Po pierwsze, złoto nie generuje regularnych dochodów. Inwestorzy nie otrzymują dywidend ani odsetek, co sprawia, że nie jest to inwestycja przynosząca regularny przychód. Ponadto, przechowywanie złota fizycznego wiąże się z kosztami i ryzykiem, w tym z kosztami ubezpieczenia i zabezpieczenia. Wartość złota może również podlegać znacznym wahaniom, co może być stresujące dla niektórych inwestorów. Oczywiście złoto można trzymać w domu, jednak z wiadomego względu, wiąże się to z określonym ryzykiem.

Instrumenty finansowe do inwestowania w złoto

Inwestorzy mają wiele możliwości inwestowania w złoto, w zależności od ich preferencji i celów inwestycyjnych. Jednym z najprostszych sposobów jest zakup złota fizycznego w postaci sztabek, monet czy biżuterii. Zakup złota fizycznego daje inwestorowi bezpośrednią kontrolę nad aktywem, ale wiąże się z koniecznością jego bezpiecznego przechowywania.

Inwestowanie w złoto można również realizować poprzez instrumenty finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne i ETF-y (Exchange-Traded Funds) na złoto. Fundusze inwestycyjne inwestują w różne formy złota, w tym w akcje spółek zajmujących się wydobyciem złota. ETF-y na złoto naśladują cenę złota, umożliwiając inwestorom uzyskanie ekspozycji na złoto bez konieczności jego fizycznego posiadania. W przypadku pośredniej chęci inwestycji w złoto (w spółki wydobywające złoto) musimy się liczyć ze zmiennością takiego instrumentu finansowego. Nie zawsze rośnie on proporcjonalnie do wzrostu ceny złota. Kiedy zaś złoto traci na wartości, taki instrument również może (mocniej) stracić na wartości.

Różnice między inwestycją w złoto fizyczne a funduszami złota lub ETF-ami

Inwestycja w złoto fizyczne różni się znacząco od inwestycji w fundusze złota czy ETF-y. Złoto fizyczne, w postaci sztabek, monet czy biżuterii, daje inwestorowi namacalne aktywo, które może przechowywać w domu lub w sejfie. Jednak przechowywanie złota fizycznego wiąże się z dodatkowymi kosztami i ryzykiem kradzieży lub utraty. Inwestowanie w złoto fizyczne jest mniej płynne niż inwestowanie w instrumenty finansowe, co oznacza, że sprzedaż złota może zająć więcej czasu i wiązać się z większymi kosztami transakcyjnymi.

Wiesz więcej: ETF co to jest?

Fundusze złota i ETF-y oferują inwestorom ekspozycję na cenę złota bez konieczności jego fizycznego posiadania. ETF-y na złoto są zazwyczaj bardziej płynne i łatwiejsze do kupienia i sprzedaży niż złoto fizyczne, co czyni je bardziej wygodnymi dla wielu inwestorów. Fundusze inwestycyjne oferują dodatkową dywersyfikację, inwestując w różne aktywa związane z rynkiem złota. Jednak inwestycje te są narażone na ryzyko rynkowe i mogą nie zawsze dokładnie odzwierciedlać cenę złota fizycznego.

Osobiście widzę, jak wiele instrumentów finansowych kręci się wokół złota, tworząc dla inwestorów możliwości lokowania środków. Warto jednak wiedzieć, że za ilością nie idzie jakość. Podobnie za popularnością instrumentów nie idzie często oczekiwany zysk.

We współczesnym świecie liczy się to, jak szybko dany biznes rośnie i jak szybko jest w stanie zwiększać pulę swoich przychodów. Wyobraźmy sobie fundusz złota, który inwestuje w spółki wydobywające złoto. Kiedy taka spółka mogłaby szybko zyskiwać na wartości? Kiedy odkryłaby ogromne pokłady złota, które łatwo wydobyć. Wtedy oczywiście zwiększyłaby przychody. Tak się jednak nie dzieje. Spółki wydobywają jakąś średnią ilość złota wedle własnych możliwości, a ich zyski są bezpośrednio powiązane z ceną złota na rynku. Dlatego takie fundusze nie są w stanie mocno zyskiwać na wartości. Warto rozumieć tę kalkulację.

Inwestowanie w złoto może być wartościowym elementem strategii inwestycyjnej, szczególnie w czasach niepewności gospodarczej. Wybór między złotem fizycznym a funduszami złota lub ETF-ami zależy od indywidualnych preferencji inwestora, jego tolerancji na ryzyko oraz celów inwestycyjnych. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dokładnie zrozumieć wszystkie aspekty związane z różnymi formami inwestowania w złoto.

Praktycznie wszystkie towarzystwa inwestycyjne oferują jakąś formę inwestowania w złoto, dlatego warto się zapoznać z ich szczegółową ofertą. To, na co zwróciłbym przy wyborze inwestycji, to czy dany fundusz inwestycyjny faktycznie inwestuje w fizyczne złoto.

Jest cała masa funduszy, która nie ma pokrycia w złocie. Ich inwestycja opiera się na zasadzie kupna kontraktów na złoto. Uczestniczysz zatem w zmienności ceny złota, ale faktycznie nie posiadasz instrumentu, który daje Ci udział w fizycznym złocie.

Sztabki ze złota, a może złote monety?

Jeżeli myślimy o dywersyfikacji (poza system finansowy), to musimy pomyśleć o fizycznym złocie. Co wybrać?

Złote sztabki sprawdzą się, jeżeli myślimy o bardzo długiej inwestycji (15-20 lat). Sztabka jest zwykle droższa, więc trudniej ją sprzedać.  Sztabkę można kupić np. w uznanej mennicy (bo możliwości sprawdzenia sztabki są ograniczone) i trzymać jako polisę.

O wiele bardziej popularne są jednak 1 uncjowe monety, które są rozpoznawalne i akceptowalne na całym świecie.  Monety mają ten plus, że są tańsze – łatwiej je sprzedać (w razie potrzeby – koszt zakupu to ok. 7,5 tysiąca złotych). Monety są tak popularne, że łatwo je sprawdzić (ponoć nawet istnieje specjalna aplikacja w telefonie).

Złote Monety

Które monety wybrać? Te najbardziej popularne, które są akceptowane na całym świecie, jak np:  kanadyjski liść klonowy, australijski kangur, wiedeńscy filharmonicy czy Krugerrand.  Trzy pierwsze mają próbę: 999.

Natomiast produkowana przez mennicę narodową Republiki Południowej Afryki moneta wykonana jest ze stopu o próbie 916,6 z domieszką miedzi. Krugerranda wyróżnia natomiast płynność, umożliwiająca natychmiastowe odsprzedanie monety niezależnie od sytuacji na rynku.

Jak inwestować w złoto
Jak inwestować w złoto

Gdzie kupić złote sztabki lub złote monety?

Najlepiej w uznanej mennicy – wtedy mamy 100% pewność, że moneta czy sztabka jest autentyczna. Dużą zniżkę uzyskamy w momencie, gdy na złoto zgodzimy się zaczekać (np. 45 dni) – to się opłaca, przecież inwestycja w fizyczne złoto jest z natury długoterminowa.

Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin