Investor Turcja

24.11.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Investor Turcja to jeden z najpopularniejszych funduszy akcyjnych inwestujących w zagraniczny rynek. Budzi wiele emocji, bowiem rynek turecki jest bardzo zmienny. W przeszłości zdarzały się okresy dynamicznych zwyżek, ale również i sporego załamania notowań jednostek funduszu.

Investor Turcja

Fundusz może lokować do 100% swoich aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez tureckich emitentów, w tym akcje, obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, a także w inne instrumenty pochodne. Minimalny poziom inwestycji w akcje tureckich przedsiębiorstw wynosi 70% aktywów. Fundusz inwestuje głównie w duże i średnie przedsiębiorstwa z sektorów:

  • bankowości i finansów
  • przemysłu
  • handlu
  • usług

Investor Turcja (wykres)

Ostatnie lata nie były dobre dla funduszu Investor Turcja. Rekordowy poziom wyceny został osiągnięty w 2013 roku i do dziś jest to poziom dla funduszu nieosiągalny:

Investor Turcja
Wycena funduszu Investor Turcja

Co musi się stać, by Investor Turcja znów bił rekordy?

W mojej opinii kluczowe są dwie zmienne:

  1. Światowy wzrost gospodarczy
  2. Opanowanie inflacji w Turcji (właśnie podniesiono stopy procentowe do poziomu 40%).

Turcja jest atrakcyjnym rynkiem dla globalnego kapitału, ale tylko w warunkach globalnego ożywienia gospodarczego (który wspomaga rynki wschodzące) oraz w warunkach spadającej inflacji.

Inflacja w Turcji jest kluczowa dla funduszu Investor

Inflacja w Turcji przyspieszała od lipca, rosnąc z niespełna 40% do przeszło 60% w skali roku. Po krótkim okresie „dezinflacji” (w ramach którego roczna dynamika CPI spadła z 85% do 38%) ceny w Turcji ponownie rosną coraz szybciej.

Polityka w Turcji

Rząd w Turcji zdecydował się na szereg zmian podatkowych, w tym podniesienie akcyzy na paliwa o 200% i na gaz o 224%, co poskutkowało skokowym wzrostem cen detalicznych i drugą falą wzrostu inflacji. Jest jednak „światełko w tunelu”, bowiem zmienia się polityka banku centralnego Turcji. Bank centralny Turcji podniósł główną stopę procentową aż o 5 pkt proc. do 40%. To dwukrotnie mocniej, niż oczekiwał rynek.To już szósta z rzędu podwyżka stóp procentowych w Turcji, które zostały podniesione łącznie o ponad 30 pkt procentowych, kończąc erę luźnej polityki monetarnej. Te działania mogą przynieść skutek w dłuższym terminie – czyli w latach 2024-25.

Inflacja jest kluczowa, bowiem na atrakcyjność zagranicznego rynku wpływa mocna waluta – im waluta silniejsza, tym rynek chętniej wybierany przez zagraniczne fundusze. Słaba lira odpowiada więc za słabość funduszy tureckich z ostatnich lat:

Wykres USDTRY (dolara i liry)
Wykres USDTRY (dolara i liry)

Dramat na lirze to słabość Investor Turcja. Sytuacja może się zmienić w momencie, gdy w szybkim tempie zacznie spadać inflacja, a jednocześnie bank Turcji pozostawi wysokie stopy procentowe przez dłuższy czas. Na wykresie widać dywergencje RSI na wykresie tygodniowym, jest to jedna z nielicznych pozytywnych przesłanek.

Lira będzie więc mocniejsza, gdy inflacja zejdzie poniżej stóp procentowych banku Turcji. Obecnie wygląda to tak:

Inflacja oraz stopy procentowe w Turcji
Inflacja oraz stopy procentowe w Turcji – źródło: bankier.pl

Czy warto inwestować w Investor Turcja?

Na pewno obecnie jest to bardzo ryzykowny rynek, który jednak w perspektywie 2-4 lat może przynieść wiele korzyści. Fundusz zyska, jeżeli uda się opanować inflację, stopy procentowe zostaną dłużej na wysokim poziomie, a na świecie wystąpi dłuższy okres ożywienia gospodarczego. Turcja ma więc spory potencjał, ale jest też spore ryzyko – gra toczy się o to, czy się uda – głównie zapanować nad inflacją.

W przypadku funduszu Investor Turcja warto obserwować wycenę tego rynku w dolarach – np. wykres TUR.US na stooq. Na wykresie widać też pozytywy – co prawda mamy wyraźny opór, ale i zarys formacji „W” pod przyszły wzrost:

Turcja w dolarach
TUR – czyli rynek turecki w dolarach

Co ważne – na minimach występowała akumulacja akcji, czyli ktoś duży kupował akcje Turcji na bardzo długi termin. Jest to inwestycja skrajnie ryzykowna, ale z drugiej strony o bardzo wysokim potencjale (w przypadku realizacji pozytywnych zdarzeń). Na pewno sporo bezpieczniejszą inwestycją są niedawno opisywane fundusze (PKO Technologii i Innowacji Globalny) czy (inPZU Akcje Sektora Informatycznego).

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin