PKO Technologii i Innowacji Globalny

22.11.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
PKO Technologii i Innowacji Globalny

Rośnie zainteresowanie funduszami akcyjnymi – w październiku, po raz pierwszy od lutego tego roku, saldo wpłat i wypłat do funduszy akcji było dodatnie. Wśród funduszy akcyjnych największym funduszem akcji w Polsce jest PKO Technologii i Innowacji Globalny, który ma pod zarządzaniem prawie 2,5 mld zł. Czy fundusz jest warty tak dużego zainteresowania?

PKO Technologii i Innowacji Globalny to fundusz inwestycyjny, który koncentruje się na firmach działających w sektorze nowoczesnych technologii i innowacji na całym świecie. Jest to produkt zarządzany przez PKO TFI, jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Fundusz ten inwestuje w akcje spółek, które są liderami w dziedzinie technologii informacyjnych, komunikacyjnych, biotechnologii, a także w innych sektorach, gdzie nowoczesne technologie odgrywają kluczową rolę. Dzięki globalnemu zasięgowi, fundusz ma dostęp do rynków rozwiniętych oraz wschodzących, co pozwala na dywersyfikację geograficzną i sektorową.

Celem PKO Technologii i Innowacji Globalny jest osiąganie długoterminowego wzrostu wartości inwestycji poprzez selektywne inwestowanie w przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu. Fundusz stawia na firmy, które nie tylko są innowacyjne, ale także posiadają silne fundamenty finansowe i przewagę konkurencyjną na rynku.

W co inwestuje fundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny

Fundusz inwestuje głównie na giełdzie w USA w segmencie spółek technologicznych, w które fundusz inwestuje bezpośrednio (m.in. Microsoft, Apple, Nvidia, SAP) jak i za pośrednictwem ETF-ów (m.in. Invesco Nasdaq 100 ETF, iShares Core MSCI World, iShares Core S&P 500). Można więc przyjąć, że fundusz Fundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny inwestuje w najbardziej obecnie „rozgrzany” rynek i jest podobny w konstrukcji do inPZU Akcje Sektora Informatycznego. Na poniższym wykresie widać porównanie obu funduszy:

inPZU Akcje Sektora Informatycznego v PKO Technologii i Innowacji Globalny
inPZU Akcje Sektora Informatycznego (pomarańczowy) vs. PKO Technologii i Innowacji Globalny (niebieski)

Fundusz inPZU Sektora Informatycznego ma lepsze wyniki (w 2 lata zarobił 11% więcej), ale w mBanku (gdzie nie ma funduszy inPZU) to właśnie fundusz PKO technologii i Innowacji wydaje się niezłym odpowiednikiem.

Fundusz PKO ma np. sporo lepsze wyniki niż opisywany przez nas ostatnio Skarbiec spółek wzrostowych, który w dwa lata stracił 50%.

Długa historia funduszu PKO Technologii i Innowacji Globalny

Fundusz powstał  w 2010 r. i jest jednym z najstarszych funduszy tego typu. Od początku działalności zarobił ponad 300 proc. Przez ostatnie 10 lat niemal co roku przynosił dwucyfrowe zyski. Wyjątkiem był 2018 r, kiedy stracił 4 proc., a także 2022 r., gdy „zanurkował” aż o 25 proc.

Historia funduszu PKO Innowacji i Technologii
PKO Technologii i Innowacji Globalny – wykres

Co ciekawe gdy fundusz znów zaczął zarabiał (2023 rok) to klienci więcej pieniędzy z niego wypłacają niż wpłacają. Od marca fundusz nieprzerwanie notuje odpływy netto, które w skali ostatnich 12 miesięcy przekraczają 300 mln zł.

Benchmark PKO Technologii i Innowacji Globalny

Do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu stosujemy niniejszy benchmark:
45% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 20% MSCI World USD + 15% WIBID overnight. Subfundusz zarządzany jest aktywnie, zatem jego wyniki mogą się różnić od wyników benchmarku. Widać jednak, że głównie fundusz jest zależny od Nasdaqa, spółek technologicznych z Europy oraz z globalnego rynku akcji. Mała część funduszu inwestowana jest w papiery skarbowe oraz depozyty.

Czy warto inwestować w fundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny?

Długa historia funduszu PKO Technologii i Innowacji Globalny oraz wielkość aktywów to argumenty za inwestycją. Fundusz inwestuje głównie w USA, dlatego długoterminowe szanse zysku są bardzo duże.

Fundusz inwestuje w akcje międzynarodowych firm, które są liderami swoich branż i technologii. Są to spółki o stabilnej sytuacji finansowej i dużym potencjale wzrostu.

Główne obszary inwestycji funduszu to:

  • technologie informacyjne i komunikacyjne (IT, telekomunikacja)
  • technologie medyczne i biotechnologiczne
  • technologie czystej energii
  • nowe technologie materiałowe
  • technologie cyfrowe

Fundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny jest dostępny do nabycia (m.in. w mBanku za darmo) w jednostkach uczestnictwa. Minimalny wkład wynosi 100 złotych, koszty zarządzania wynoszą 2%.

Dla kogo jest ten fundusz akcji?

Fundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

  • mają wysoką tolerancję na ryzyko
  • mają długo horyzont inwestycyjny (musimy dać czas i szansę w hossie)
  • chcą inwestować w spółki technologiczne z całego świata i chcą wykorzystać potencjał wzrostu tych spółek

Jakie są ryzyka związane z inwestycją w ten fundusz?

Fundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny jest funduszem akcyjnym, co oznacza, że jest narażony na wysokie ryzyko. W przypadku spadku wartości akcji, wartość inwestycji w fundusz może również czasowo spaść. Warto więc wybierać dobre momenty na kupno funduszy (czyli koniec bessy lub korekty wyższego rzędu), a przede wszystkim (przed nabyciem) warto sprawdzić, czy przed nami jest okres wzrostu oraz ożywienia gospodarczego.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin