inPZU Akcje Sektora Informatycznego

Fundusz inPZU Akcje Sektora Informatycznego to specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO), zarządzany przez TFI PZU S.A. Fundusz inPZU inwestuje w akcje spółek z sektora informatycznego, które wchodzą w skład indeksu MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index.

PKO Technologii i Innowacji Globalny

Rośnie zainteresowanie funduszami akcyjnymi – w październiku, po raz pierwszy od lutego tego roku, saldo wpłat i wypłat do funduszy akcji było dodatnie. Wśród funduszy akcyjnych największym funduszem akcji w Polsce jest PKO Technologii i Innowacji Globalny, który ma pod zarządzaniem prawie 2,5 mld zł. Czy fundusz jest warty tak dużego zainteresowania?


22.11.2023
0

Investor nowych technologii

O tym, czy warto inwestować w fundusz Investor Nowych Technologii, decydują indywidualne potrzeby i preferencje inwestora. Fundusz ten inwestuje w akcje spółek technologicznych z całego świata, dlatego jego stopa zwrotu może być wysoka, ale sama inwestycja może być również ryzykowna. A jakie są fakty na temat wyników funduszu?


12.10.2023
0

inPZU Akcje Sektora Informatycznego

Dzisiaj przyglądniemy się funduszowi inwestycyjnemu: inPZU Akcje Sektora Informatycznego. Mam sporo ciekawych informacji na jego temat, do zapoznania się z którymi zapraszam.


22.09.2023
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin