inPZU Akcje Sektora Informatycznego

Fundusz inPZU Akcje Sektora Informatycznego to specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO), zarządzany przez TFI PZU S.A. Fundusz inPZU inwestuje w akcje spółek z sektora informatycznego, które wchodzą w skład indeksu MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index.

Fundusze nowych technologii

Czy fundusze nowych technologii są wysoko wycenione?

Fundusze inwestycyjne skoncentrowane na nowych technologiach cieszą się obecnie wysokimi wycenami, co odzwierciedla ich imponujące wyniki oraz perspektywy wzrostu. Przykładowo, fundusz inwestycyjny Inwestor Nowych Technologii osiągnął w 2023 roku stopę zwrotu na poziomie 31,41%, a w ciągu ostatnich pięciu lat 43,89% (stan na moment pisania niniejszego artykułu). Oznacza to, że w między czasie zaliczył obsunięcie […]


31.05.2024
0

Coraz większe przegrzanie spółek technologicznych

Dzisiaj postanowiłem przeanalizować jeden z funduszy, który posiadamy w naszym portfelu. Zauważyłem, że zaszły w nim pewne zmiany. Sprawdzimy, czy są one korzystne z naszego punktu widzenia. Na funduszu mamy na tym etapie przeszło 20% zysku w całkiem niedługim czasie trwania inwestycji.


25.01.2024
0
PKO Technologii i Innowacji Globalny

PKO Technologii i Innowacji Globalny

Rośnie zainteresowanie funduszami akcyjnymi – w październiku, po raz pierwszy od lutego tego roku, saldo wpłat i wypłat do funduszy akcji było dodatnie. Wśród funduszy akcyjnych największym funduszem akcji w Polsce jest PKO Technologii i Innowacji Globalny, który ma pod zarządzaniem prawie 2,5 mld zł. Czy fundusz jest warty tak dużego zainteresowania?


22.11.2023
0
Inwestor Nowych Technologii

Inwestor Nowych Technologii

O tym, czy warto inwestować w fundusz Inwestor Nowych Technologii, decydują indywidualne potrzeby i preferencje inwestora. Fundusz ten inwestuje w akcje spółek technologicznych z całego świata, dlatego jego stopa zwrotu może być wysoka, ale sama inwestycja może być również ryzykowna. A jakie są fakty na temat wyników funduszu?


12.10.2023
0

inPZU Akcje Sektora Informatycznego

Dzisiaj przyglądniemy się funduszowi inwestycyjnemu: inPZU Akcje Sektora Informatycznego. Mam sporo ciekawych informacji na jego temat, do zapoznania się z którymi zapraszam.


22.09.2023
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin