Investor nowych technologii

12.10.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

O tym, czy warto inwestować w fundusz Investor Nowych Technologii, decydują indywidualne potrzeby i preferencje inwestora. Fundusz ten inwestuje w akcje spółek technologicznych z całego świata, dlatego jego stopa zwrotu może być wysoka, ale sama inwestycja może być również ryzykowna. A jakie są fakty na temat wyników funduszu?

W co inwestuje fundusz Investor Nowych technologii?

Fundusz inwestycyjny inwestuje w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii z Polski, Europy Zachodniej lub USA. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz dąży do zabezpieczania ryzyka walutowego.

Obecna struktura portfela wygląda tak (źródło: analizy.pl):

Akcje czy obligacje? Inwestycje funduszu Investor nowych technologii
W co inwestuje Investor nowych technologii

90% aktywów stanowią akcje, głównie zagraniczne (85%). Można wnioskować, że wpływ na fundusz mają głownie akcje z USA (z indeksu Nasdaq) oraz technologiczne akcje europejskie.

Patrząc w samej karcie funduszu, możemy dowiedzieć się, że przynajmniej dla 75% środków, benchmarkiem jest MSCI ACWI IMI Innovation Net Total Return USD Index. Idąc tym tropem możemy się dowiedzieć o (potencjalnym) składzie funduszu:

Skład funduszu Investor Nowych Technologii
Skład funduszu Investor Nowych Technologii

Dlaczego wyniki funduszu są słabe?

Niedawno na blogu opisywaliśmy inny fundusz (inPZU sektora informatycznego), który inwestuje w modne spółki z indeksu Nasdaq. Technologia i sztuczna inteligencja są obecnie preferowane przez inwestorów i właśnie tam płynie kapitał. Fundusz Investor nowych technologii inwestuje na szerokim rynku i ma ten sam problem co fundusz Skarbiec spółek wzrostowych. Głównym czynnikiem wpływającym na słabe wyniki funduszu jest więc zacieśnianie polityki monetarnej przez banki centralne, w tym Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych. Podwyżki stóp procentowych powodują wzrost kosztu pieniądza, co negatywnie wpływa na wycenę akcji spółek wzrostowych. Innym słowy –  słabe wyniki są spowodowane brakiem szerokości hossy w Stanach Zjednoczonych. Rośnie kilka spółek, ale np. indeks Russell2000 (małe spółki). wciąż jest w bessie.

Zobaczmy porównanie fundusz Investor oraz inPZU:

Fundusz inPZU ma lepsze wyniki niż Investor
inPZU sektora informatycznego vs. Investor nowych technologii

Końcem 2023 roku wyniki zaczęły się mocno różnicować. Fundusz inPZU sektora informatycznego inwestuje w modne obecnie spółki, do których płynie kapitał. Fundusz Investor inwestuje w spółki z szerokiego rynku, na którym brak jest kapitału. Potrzebuje szerokiej hossy na rynku, trendu, w którym zyskuje większość spółek amerykańskich.

Wyniki funduszu Investor nowych technologii będą lepsze, gdy indeks Russell2000 będzie również silny jak Nasdaq (którego wzrost jest generowany zyskami kilku spółek). Zobaczmy porównanie obu indeksów:

Indeks Nasdaq v Russell2000
Porównanie – hossa Nasdaq, bessa Russell2000

Gdy słaby jest Russell, słabsze są fundusze inwestujące w szeroki zakres spółek technologicznych. Obecnie lepsze wyniki ma inPZU sektora informatycznego, ale za kilka miesięcy sytuacja może ulec zmianie.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin