Inwestor Nowych Technologii

Inwestor Nowych Technologii to fundusz inwestycyjny otwarty (FIO), który zarządzany jest aktywnie. Fundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na giełdach w Polsce, Europie Zachodniej i USA, które działają w obszarze nowych technologii.

Fundusze nowych technologii

Czy fundusze nowych technologii są wysoko wycenione?

Fundusze inwestycyjne skoncentrowane na nowych technologiach cieszą się obecnie wysokimi wycenami, co odzwierciedla ich imponujące wyniki oraz perspektywy wzrostu. Przykładowo, fundusz inwestycyjny Inwestor Nowych Technologii osiągnął w 2023 roku stopę zwrotu na poziomie 31,41%, a w ciągu ostatnich pięciu lat 43,89% (stan na moment pisania niniejszego artykułu). Oznacza to, że w między czasie zaliczył obsunięcie […]


31.05.2024
0
Inwestor Nowych Technologii

Inwestor Nowych Technologii

O tym, czy warto inwestować w fundusz Inwestor Nowych Technologii, decydują indywidualne potrzeby i preferencje inwestora. Fundusz ten inwestuje w akcje spółek technologicznych z całego świata, dlatego jego stopa zwrotu może być wysoka, ale sama inwestycja może być również ryzykowna. A jakie są fakty na temat wyników funduszu?


12.10.2023
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin