Fundusz Investor Turcja

09.10.2019, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Na świecie mamy obecnie kilka mocno niedowartościowanych rynków, które powinny najwięcej zyskać na przyszłej hossie. Atrakcyjne są rynki z naszego regionu, Rosja oraz Turcja. Dobre perspektywy rynku tureckiego będzie można wykorzystać dzięki funduszowi Investor Turcja, która jet dostępny m.in. w mBanku – bez opłat za zakup jednostek.

Fundusz Investor Turcja

Inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczny fundusz DWS Turkei oraz w akcje i papiery wartościowe emitentów z rynku tureckiego. Udział jednostek uczestnictwa wymienionego powyżej funduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Oznacza to, że przyszłą hossę na rynku tureckim fundusz powinien dobrze spożytkować. Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstw oraz w depozyty bankowe. Oznacza to, że w przejściowych okresach fundusz zmniejsza liczbę akcji (minimalna ilość 70% aktywów) przenosząc je na bezpieczny rynek długu.

Fundusz Investor Turcja znajduje się w długiej bessie, na co wpływ ma mają tureckie indeksy oraz słaba waluta – Lira. Cena jednostki spada od wielu lat.

Wykres funduszu Investor Turcja

 

Inwestor Turcja
Inwestor Turcja

 

Jakie są perspektywy funduszu Investor Turcja?

Mocna przecena która trwa już kilka lat spowodowała, że teraz tylko powrót do maksymalnej wyceny funduszu będzie oznaczał ponad 100% wzrost. Jeżeli fundusz ma tyle zyskać, to w hossę musi wejść nie tylko indeks (XU100), ale również lira turecka względem złotego. Jest na to szansa, że bowiem wskaźniki wyprzedzające OECD już pokazują, że w Turcji rozpoczęło się ożywienie gospodarcze:

 

Wskaźnik OECD dla Turcji

 

Wskaźnik OECD dla Turcji
Wskaźnik OECD dla Turcji

 

Minimum wskaźnika CLI

Zwykle występuje wiele miesięcy wcześniej niż dołek bessy na rynku akcji. Być może więc minimum indeksu XU100 wypadło już w maju, a to co obserwujemy obecnie, to konsolidacja pod nową hossę?:

Indeks XU100

 

Indeks XU100
Indeks XU100

 

Rynek turecki a globalne czynniki

Turcja tak jak GPW zależy od globalnych czynników – sprzyjać więc jej będzie wzrost eurodolara oraz surowców (a także innych rynków wschodzących). Przy pozytywnych zewnętrznych sygnałach, już wybicie oporu na 105000 pkt będzie sygnałem na hossę.

Ważna waluta, czyli Lira turecka

Dla funduszu Investor Turcja ważna jest też waluta – lira turecka. Ponieważ lira ma spore wahania (widzieliśmy to m.in. podczas ataku walutowego na Turcję), to ma ona często podobny wpływ na wycenę jak indeks XU100. Obecnie lira jest mocno niedowartościowana, co jest dobre dla funduszu Investor, bowiem przyszły wzrost liry będzie wspomagał wycenę jednostek uczestnictwa. Wzrost liry będzie realny po wybiciu kluczowego oporu (czerwona linia na wykresie):

Wykres liry tureckiej:

 

TryPLN
TRY/PLN kurs

 

Wnioski dla funduszu Investor Turcja

Jeżeli chcemy skutecznie inwestować w fundusz Investor Turcja, to musimy wykorzystywać okresy wzrostowe liry (które będą zapewne 1-2 letnim przerywnikiem w bessie waluty tureckiej). Szansa na wzmocnienie liry nastąpi po sygnale kupna (wybicie pierwszego szczytu, czerwona linia oporu). Mamy to szczęście, że mocna hossa w Turcji jest zwykle połączona z aprecjacją waluty (smart Money kupują akcje, kupują też walutę).Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin