Kiedy kupować fundusze akcyjne, by systematycznie zarabiać?

24.10.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Cykl koniunkturalny to okresowe zmiany w aktywności gospodarczej, które charakteryzują się wzrostem i spadkiem tempa wzrostu gospodarczego. W zależności od długości trwania wyróżnia się cykl Kitchina, Juglara czy Kuznetza. Dla celów inwestycyjnych najważniejszy wydaje się cykl Kitchina, który trwa ok. 3,5 roku. Kiedy kupować fundusze akcyjne, aby zarabiać?

Aby wiedzieć, kiedy kupować fundusze akcji, posiłkuj się fazami cyklu

Inwestując w polskie fundusze akcyjne warto posiłkować się cyklem Kitchina. W cyklu tym mieszczą się główne jego fazy:

  • Ożywienie – charakteryzuje się wzrostem produkcji, zatrudnienia, inwestycji i konsumpcji. W tej fazie gospodarka wychodzi z recesji i rozpoczyna się jej wzrost.
  • Ekspansja – charakteryzuje się dalszym wzrostem produkcji, zatrudnienia, inwestycji i konsumpcji. Jest to faza największego wzrostu gospodarczego.
  • Spowolnienie – charakteryzuje się spowolnieniem wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji i konsumpcji. Jest to faza przejściowa między ekspansją a recesją.
  • Recesja – charakteryzuje się spadkiem produkcji, zatrudnienia, inwestycji i konsumpcji. Jest to faza najmniejszej aktywności gospodarczej.

Istota w tym, by zorientować się w której fazie cyklu znajdujemy się. Inaczej nie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy kupować fundusze akcji. Każda faza preferuje bowiem inne aktywa inwestycyjne. Ostatni cykl można mniej więcej nakreślić tak:

Fazy cyklu w praktyce
Fazy cyklu w praktyce (wykres przerobiony z Comparica)

Wykres pokazuje, dlaczego w 2022 roku sprzedaliśmy fundusze akcyjne i byliśmy poza rynkiem i dlaczego 2023 rok to generalnie czas obligacji (zobacz najlepsze fundusze obligacji).  Czy wiesz, że indeks TBSP (benchmark obligacji) zarobił w ostatnim roku 17%? Taki wynik obligacji to historyczne wydarzenie. My w Funduszowe.pl inwestowaliśmy m.in. w fundusz Skarbiec obligacji czy Generali korona obligacji. Na rynek obligacji istnieje również ETF (Beta ETF TBSP).

Czy i kiedy, czyli czas funduszy akcyjnych

Jesienią 2023 roku ma wypaść minimum cyklu Kitchina – od marca 2020 (poprzednie dno) minie 3,5 roku. W obecnym cyklu pierwsze dno wypadło jednak już już jesienią 2022 roku (co potwierdziły indeksy akcyjne), dlatego kolejne minimum może mieć cechy fali wtórnej –  innymi słowy spowolnienie i recesja mają kształt litery „W” – tę tezę potwierdza europejski wskaźnik PMI dla usług.

Wskaźnik PMI dla usług jest obliczany na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród menedżerów firm z sektora usług. Ankieta obejmuje wskaźniki takie jak:

  • nowe zamówienia
  • produkcja
  • zatrudnienie
  • ceny zakupu
  • ceny sprzedaży

Wskaźnik PMI dla usług przyjmuje wartości od 0 do 100. Wartość 50 oznacza, że koniunktura w sektorze usług nie ulega zmianie, wartość powyżej 50 oznacza wzrost koniunktury, a wartość poniżej 50 oznacza spadek koniunktury. Trwamy właśnie w takim spadku:

PMI usługi
PMI dla usług w Eurolandzie

Ta druga faza spowolnienia wyjaśnia obecne słabe zachowanie indeksów akcyjnych. Kiedy wypadnie dokładne minimum? Tego nie wiem, ale wiem że po okresie recesji rozpocznie się ożywienie w gospodarce. Ożywienie to czas funduszy akcyjnych. Kiedy kupować fundusze akcji? Właśnie w fazie ożywienia.

Wskaźniki CLI OECD już w górę

Stara zasada mówi, by inwestować w fundusze akcyjne gdy rosną wskaźniki CLI OECD. Od pewnego czasu mamy sugestię, że ożywienie jest coraz bliżej:

CLI OECD
Wskaźnik CLI

Europa wychodzi z recesji, w Chinach trwa już ożywienie. To wskaźniki wyprzedzające, które pokazują co nas może czekać w 2024 roku. O ile nikt nam dokładnie nie powie kiedy kupić fundusze akcyjne, o tyle inwestycje w końcowej fazie spowolnienia/recesji ogólnie nie są złym pomysłem. Błędem jest kupować fundusze akcyjne w ożywieniu/rozkwicie, w spowolnieniu można co prawda zaliczyć chwilową stratę, ale docelowo powinniśmy osiągnąć bardzo dobry wynik. Wybór funduszy akcyjnych  powinniśmy rozpocząć od analiz poszczególnych funduszy (zobacz jak analizować fundusze akcyjne).


Hej! Fajnie, że doczytałeś do końca. Jeżeli artykuł Ci się spodobał, skocz na stronę główną, zostaw swój e-mail i odbierz prezenty. Rozdajemy je za darmo.


Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin