ETFBS80TR

ETFBS80TR to polski fundusz inwestycyjny typu ETF, który śledzi wyniki indeksu WIG80. Indeks WIG80 jest indeksem giełdowym notującym wyniki 80 najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

ETFBS80TR to produkt inwestycyjny o charakterze pasywnym, co oznacza, że po prostu replikuje wyniki indeksu WIG80. Oznacza to, że jest to opcja inwestycyjna o niskich kosztach, ponieważ nie ma opłat za zarządzanie aktywami.

ETFBTBSP

ETF, to w uproszczeniu fundusz inwestycyjny, którego zadaniem jest naśladować konkretny indeks, zespół spółek czy kilka wskazanych regionów (np. ETF na rynki wschodzące). ETF może zostać skonstruowany w dowolny sposób, zgodnie z kreatywnością emitentów funduszu czy zarządzających nimi. Na rynkach światowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, funduszy ETF są prawdopodobnie tysiące, u nas kilka. Cieszy natomiast […]


16.10.2023
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin