Skarbiec obligacja

12.12.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Fundusz Skarbiec Obligacja

Skarbiec Obligacja to fundusz inwestycyjny otwarty, należący do Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Jest to fundusz obligacji skarbowych, który inwestuje w obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz powstał w 1999 roku i jest jednym z najstarszych funduszy obligacji skarbowych w Polsce.

Skarbiec obligacja

Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne o terminie wykupu powyżej roku, emitowane przez polski Skarb Państwa. Instrumenty przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Modelowy średni termin do wykupu lokat funduszu wynosi 2 lata. Benchmarkiem dla funduszu jest indeks TBSP. TBSP  to skrót od Treasury BondSpot Poland. Jest to pierwszy i jedyny oficjalny indeks obligacji skarbowych w Polsce. W jego skład wchodzą stałoprocentowe i zerokuponowe obligacje skarbowe emitowane przez państwo polskie.

Indeks TBSP jest indeksem dochodowym, co oznacza, że uwzględnia on zarówno zmiany kursów obligacji, jak i wpływy z reinwestycji kuponów odsetkowych. Dzięki temu jest bardziej miarodajnym wskaźnikiem, niż indeks uwzględniający tylko zmiany cen.

Czy fundusz jest skuteczny?

Na tle rynku można napisać, iż fundusz jest skuteczny, notuje wyniki tuż za czołówką funduszy obligacji. Nie należy do liderów, ale jego wyniki są zadawalające. Poniżej na wykresie porównanie Skarbca oraz czołowych funduszy obligacji za ostatnie dwa lata (pełen ranking obligacji):

Fundusz Skarbiec obligacja na tle rynku
Skarbiec obligacja i 3 inne fundusze

Jaka przyszłość Skarbiec Obligacja?

W fundusz Skarbiec Obligacja inwestowaliśmy zarówno w portfelu podstawowym, jak i portfel IKE (IKE w mBanku to fundusze Skarbiec TFI). Po historycznej bessie w połowie 2022 roku uznaliśmy, iż to obligacje będą najlepszym wyborem inwestycyjnym i część kapitału przerzuciliśmy z funduszy konserwatywnych, gotówkowych (z parasola TFI) a część kupiliśmy za gotówkę. Zmiana 2-letnia wychodzi już na plus, natomiast w ostatnim roku Skarbiec Obligacja zarobił 11%. Czy fundusz ma jeszcze potencjał?

Sytuacja krótkoterminową wyjaśniałem w krótkim materiale video:

 

 

Jeszcze raz podkreślę ważność wsparcia na rentownościach obligacji:

Rentowność obligacji
10-letnie polskie obligacje

Sprawa kluczowa – fundusze obligacji zyskują, gdy spada rentowność. Hossa była możliwa, bowiem rentowność zeszła z poziomu 9% do 5,5%. Obecnie notowania rentowności znajdują się na silnym wsparciu, dlatego hossa obligacji może zostać zatrzymana (mały potencjał).

Hossa funduszy obligacji wróci, gdy to ważne wsparcie zostanie wyłamane. Spodziewam się, że wsparcie zostanie wyłamane gdy inflacji zejdzie znacząco w dół – na tyle znacząco, iż będąca pod presją RPP zdecyduje się na trwałe obniżki stóp procentowych.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin