Indeks TBSP pokazuje jak zachowają się obligacje

27.07.2022, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Indeks TBSP jest benchmarkiem dla polskich obligacji.  Jest to indeks dochodowy uwzględniający zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. Indeks jest wyliczany na podstawie kursów ustalanych podczas sesji fixingowych przeprowadzanych na rynku Treasury BondSpot Poland. Datą bazową indeksu jest 29 grudnia 2006 r., a wartość początkowa została ustalona na 1000 pkt. Co obecnie pokazuje analiza indeksu? Czy możemy się spodziewać hossy na rynku obligacji?

Bessa na rynku obligacji

Od dwóch lat trwa najdłuższa bessa w historii polskich obligacji. Bessa powoduje straty rzędu 15-20%, co dla tej klasy aktywów jest nowością.

Powoli zbliżamy się jednak do zmiany – być może dołek indeksu TBSP jest już za nami?

Faktyczny dołek TBSP być może wyprzedzi szczyt inflacji. Na wykresie przedstawiamy projekcję, w której szczyt obaw inflacyjnych byłby skorelowany ze spadkiem indeksu TBSP tylko do wsparcia (nie na nowe minimum):

Wykres indeksu obligacji TBSP

Indeks TBSP

Obecnie posiadamy 60% portfela w funduszach obligacji. Jeżeli indeks TBSP wykona ruch powrotny do wsparcia, dokupimy kolejne fundusze obligacji.

Podsumowanie

W założeniu będziemy posiadać fundusze obligacji i stopniowo konwertować je na rynek akcji, na który będziemy wchodzić transzami. Być może hossa na indeksie sWig80 rozpocznie się później, dlatego cześć inwestycji w fundusze obligacji może potrwać nawet 9 miesięcy. Od jesieni prawdopodobny jest więc portfel mieszany, w którym będą zarówno obligacje jak i akcje. Stopniowo udział obligacji będzie maleć na rzecz akcji.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin