Fundusze pasywne

Pasywność tego rodzaju funduszy polega na tym, że zadaniem zarządzającego nie jest pobicie benchmarku, lecz dostarczenie stopy zwrotu najbardziej zbliżonej do tego benchmarku. Podejście pasywne polega więc na odwzorowaniu benchmarku.

Jak dobierać fundusze do portfela

Jak dobierać fundusze do portfela

Jak dobierać fundusze inwestycyjne do portfela? Jednym z kluczy jest alokacja ze względu na daną klasę ryzyka – w czasie schyłku bessy, gdy akcje są niedowartościowane, stopniowo wybieramy fundusze akcyjne, natomiast w czasie zaawansowanej hossy stopniowo realizujemy zyski i przechodzimy do funduszy pieniężnych. W czasie hossy alokacja funduszy akcyjnych może wynosić nawet 100% (wykorzystujemy trend), […]


09.12.2019
0
Fundusze pasywne

Fundusze pasywne

Co to są fundusze pasywne? Jaki jest ich cel? Czy warto w nie inwestować? Pasywność tego rodzaju funduszy polega na tym, że zadaniem zarządzającego nie jest pobicie benchmarku, lecz dostarczenie stopy zwrotu najbardziej zbliżonej do tego benchmarku. Podejście pasywne polega więc na odwzorowaniu benchmarku.


05.12.2019
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin