Investor Top 25

Investor Top 25 to fundusz inwestycyjny otwarty (FIO), który zarządzany jest aktywnie. Fundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na giełdzie w Polsce, które znajdują się w rankingu 25 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej.

Jak dobierać fundusze do portfela

Jak dobierać fundusze do portfela

Jak dobierać fundusze inwestycyjne do portfela? Jednym z kluczy jest alokacja ze względu na daną klasę ryzyka – w czasie schyłku bessy, gdy akcje są niedowartościowane, stopniowo wybieramy fundusze akcyjne, natomiast w czasie zaawansowanej hossy stopniowo realizujemy zyski i przechodzimy do funduszy pieniężnych. W czasie hossy alokacja funduszy akcyjnych może wynosić nawet 100% (wykorzystujemy trend), […]


09.12.2019
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin