Jak dobierać fundusze do portfela

09.12.2019, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Jak dobierać fundusze do portfela

Jak dobierać fundusze inwestycyjne do portfela? Jednym z kluczy jest alokacja ze względu na daną klasę ryzyka – w czasie schyłku bessy, gdy akcje są niedowartościowane, stopniowo wybieramy fundusze akcyjne, natomiast w czasie zaawansowanej hossy stopniowo realizujemy zyski i przechodzimy do funduszy pieniężnych. W czasie hossy alokacja funduszy akcyjnych może wynosić nawet 100% (wykorzystujemy trend), w czasie bessy wybieramy fundusze bezpieczne.

W które fundusze inwestować? Jak wybierać do portfela aktywa?

Moim zdaniem nie ma sensu kupować funduszy zrównoważonych, takich które mają w swoim portfelu udział akcji i papierów dłużnych. Rynek się zwykle określa i za nim powinien podążać nasz podział portfela. Gdy bessa jest zaawansowana i są sygnały zmiany trendu, to 3-4 transzami można kupować fundusze akcyjne (minimum bessy jest trudno zlokalizować, ze względu na nerwowość rynku i fazy wtórne, które schodzą u schyłku bessy). Globalny kapitał jest cierpliwy i chwilowe zaniżenia wartości akcji wykorzystuje do kupna aktywów. W ten sam sposób możemy działać i My – akumulować fundusze akcyjne stopniowo, mając 1,5-2 letni horyzont inwestycyjny.

Dokłady podział funduszy akcyjnych

Jeżeli już mamy 100% wartości portfela w funduszach akcyjnych (hossa), to jak podzielić portfel pomiędzy poszczególne fundusze? Błędem jest wybór tylko 1 funduszu – porftel powinien się składać z 4-5 funduszy akcyjnych.

Fundusze pasywne

Fundusze pasywne dają nam bezpieczeństwo – ich wynik będzie zbliżony do benchmarku. Bezpieczeństwo polega na tym, że dany fundusz pasywny nie zachowa się inaczej niż rynek – nie będzie przykrej niespodzianki, jak to się w ostatnich latach często zdarzało na rynku TFI. Ja wybieram zwykle 2 fundusze pasywne do portfela (powinny stanowić ok. połowy wartości portfela). Takim przykładowym funduszem pasywnym jest np. Ipopema m indeks b – fundusz indeksowy na rynek średnich spółek (benchmark indeks mWig40). Inwestując w fundusz Ipopema możemy się spodziewać wyników podobnych do wyniku indeksu. Fundusz Ipopema m indeks b cały czas monitoruję i początkiem 2020 roku zapewne trafi do portfela Funduszowe.pl.

Fundusze pasywne to także inPZU – nowa platforma, która zapewnia rekordowo niskie opłaty za zarządzanie właśnie dzięki pasywności (oszczędność na zarządzaniu – kupowanie całego benchmarku). Fundusz pasywny nie przewiduje, nie dobiera spółek, nie analizuje – fundusz pasywny kupuje cały indeks i naśladuje go.

Fundusze aktywne

Jeżeli już mamy wybrane fundusze pasywne, to możemy dobrać kolejne fundusze – tym razem takie, które mają większy potencjał wzrostu od rynku. Takim funduszem na rynek dużych spółek jest np. Quercus lev  – fundusz lewarowany, który w czasie hossy zwykle podwaja wynik indeksu Wig20. W celu odwzorowania zmian indeksu WIG20lev aktywa funduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20, dowolnej serii – Subfundusz zajmuje długą pozycję w kontraktach terminowych na indeks WIG20. Fundusz ma jednak wadę – w czasie spadków traci podwójnie a pierwsza wpłata (minimalne nabycie) to 200.000 zł.

Fundusz Investor top 25

Funduszem, który ma duży potencjał, jest Investor top25 małych spółek. Kupujemy go po długiej bessie indeksu sWig80 (2 lata), gdy wskaźnik cena/zysk dla indeksu jest poniżej 10. Fundusz inwestuje na szerokim rynku akcji, dlatego w czasie hossy ma potencjał do osiągnięcia dużo wyższej stopy zwrotu od benchmarku. Sygnałem potencjału jest już siła relatywna funduszu w czasie schyłku bessy (jak teraz). Poniżej widać, że siła Investor top25 małych spółek utrzymuje się cały czas:

 


Zakładam, że fundusz Investor top25 małych spółek ma potencjał, by w kolejnej hossie pobić benchmark (indeks sWig80).

Dywersyfikacja portfela

Dywersyfikować portfel akcyjny można również funduszem branżowym – tutaj monitorujemy np. branżę nieruchomości i budownictwa, która w przeciwieństwie do inwestowania w hotelowce jest niedowartościowana.

Fundusze zagraniczne

Fundusze zagraniczne mają sens, gdy w hossie jest waluta danego kraju – np. rubel w Rosji, lira w Turcji. Rynek zagraniczny musi być tani (jak Nowa Europa, Rosja czy Turcja), ale musi mieć również perspektywiczną walutę (jak złoty). W czasie siły złotego inwestujemy głównie w nasz rynek akcji (fundusze małych i średnich spółek biją wtedy rekordy), w czasie siły danego kraju (indeks + waluta) można wybrać do portfela 1-2 fundusze zagraniczne.

Zobacz więcej: Investor Turcja.

Jeżeli chcesz dostawać o  nas analizy dla subskrybentów, informacje o nowych wpisach na blogu – to koniecznie zostaw nam swój e-mail (prawy górny róg).Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin