Fundusze Ipopema

Fundusze Ipopema to oferta funduszy inwestycyjnych oferowana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Ipopema S.A. Fundusze Ipopema to szeroki wybór funduszy akcji, obligacji, pieniężnych i nieruchomościowych, przeznaczonych dla szerokiego grona inwestorów.

Na które fundusze inwestycyjne trzeba uważać

Na rynku pojawiają się sygnały, o możliwych kłopotach funduszy FIZ, które inwestują w tzw. aktywa niepubliczne. Problem z tego typu funduszami jest zawsze ten sam – problem z odkupieniem wartości jednostek uczestnictwa. Do KNF napływają skargi, kilka tego typu podmiotów przestało wypłacać środki lub poważnie zredukowało wypłaty, nawet o 98 proc.


20.07.2020
0
Fundusze pasywne

Fundusze pasywne

Co to są fundusze pasywne? Jaki jest ich cel? Czy warto w nie inwestować? Pasywność tego rodzaju funduszy polega na tym, że zadaniem zarządzającego nie jest pobicie benchmarku, lecz dostarczenie stopy zwrotu najbardziej zbliżonej do tego benchmarku. Podejście pasywne polega więc na odwzorowaniu benchmarku.


05.12.2019
0

Argumenty za funduszem Ipopema w czasie hossy

Fundusz Ipopema m indeks jest tzw. funduszem indeksowym – odzwierciedla zachowanie indeksu mWig40. Fundusz Indeksowy ma plusy i minusy – ten najważniejszy minus jest taki, że indeks nie „przeskoczy” swojego benchmarku – indeksu mWig40. Jeżeli jednak przeanalizujemy historię wyników funduszy inwestycyjnych, to mało który fundusz jest w stanie takowy benchmark pokonać.


01.11.2019
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin