Na które fundusze inwestycyjne trzeba uważać

20.07.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Na rynku pojawiają się sygnały, o możliwych kłopotach funduszy FIZ, które inwestują w tzw. aktywa niepubliczne. Problem z tego typu funduszami jest zawsze ten sam – problem z odkupieniem wartości jednostek uczestnictwa. Do KNF napływają skargi, kilka tego typu podmiotów przestało wypłacać środki lub poważnie zredukowało wypłaty, nawet o 98 proc.

Problemy funduszy inwestycyjnych

Występują też nieprawidłowości w zarządzaniu lub wycenie aktywów. W ciągu dwóch ostatnich lat wymierzono 8 kar pieniężnych za naruszenia związane z FIZ. Co to jest fundusz FIZ? Jest to fundusz zamknięty emitujący certyfikaty inwestycyjne w ilościach określonych każdorazowo warunkami emisji. Zdarza się, że fundusz FIZ inwestuje w aktywa, które nie są dopuszczone do obrotu publicznego. Co do zasady są funduszami, które inwestują w aktywa o ograniczonej płynności, dlatego bardzo trudno wycofać z nich całość środków. Zwykle sprzedaż jednostek jest rozłożona na raty, dlatego inwestor  musi się spodziewać, że w przypadku potrzeby wypłaty kapitał może czekać na gotówkę długie miesiące. Obecnie na rynku mówi się, że jest kilka funduszy, które już teraz przestały wypłacać środki klientów.

FIZ czy otwarte TFI?

Czy warto wybierać FIZ? Moim zdaniem nie – ja wybieram przejrzystość i bezpieczeństwo otwartych funduszy inwestycyjnych, które inwestują w aktywa dopuszczone do obrotu publicznego. Kupując np. fundusz inPZU akcje polskie, nabywamy pośrednio prawa do 20 największych polskich spółek (akcje, z prawem do dywidendy). W inPZU czy mBanku są najniższe koszty nabycia, lecz bezpieczne inwestowanie oferują właściwie wszystkie znane TFI na polskim rynku funduszy (Axa TFI, Aviva TFI, NN, Generali, PKO czy Ipopema TFI).

Podcast Funduszowe.pl – przykład inwestycyji w fundusz pasywny

Fundusz Ipopema

Inwestując  w dany fundusz otwarty mamy pełną świadomość, w co inwestujemy (np. inwestując  w Ipopemę m indeks b  inwestujemy w średnie spółki z indeksu mWig40).

FIZ miały być funduszami, które z natury za większe opłaty przynoszą nam większe zyski. Czy tak było? Okazuje się, że nawet profesjonaliści mają problem z aktywnym zarządzaniem. Wyniki często odbiegają od rezultatów osiąganych przez pasywne fundusze, wiele funduszy tego typu upadło już przez ostatnie lata. Jak na każdym rynku, zapewne i wśród FIZ można znaleźć perełkę, lecz biorąc pod uwagę ogół, ja wybieram klasyczne fundusze, które oferują:

Zalety i ryzyko inwestowania w FIZ

– bezpieczeństwo (zwykle są to duże Towarzystwa, jak PZU),

– minimalne opłaty (klasyczne fundusze są tańsze),

– przejrzystość (wiemy, w co inwestujemy),

– możliwość wypłaty kapitału w każdym momencie (nigdy nie wiadomo, kiedy środki będą potrzebne).

Głównym ryzykiem inwestowanie w FIZy są:

– utrudniona wypłata kapitału,

– wyższe opłaty za nabycie i zarządzanie,

– często ryzykowne inwestycje niepubliczne,

– brak wiedzy, w co tak naprawdę inwestujemy i od czego nasza inwestycja jest zależna.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin