Argumenty za funduszem Ipopema w czasie hossy

01.11.2019, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Fundusz Ipopema m indeks jest tzw. funduszem indeksowym – odzwierciedla zachowanie indeksu mWig40. Fundusz Indeksowy ma plusy i minusy – ten najważniejszy minus jest taki, że indeks nie „przeskoczy” swojego benchmarku – indeksu mWig40. Jeżeli jednak przeanalizujemy historię wyników funduszy inwestycyjnych, to mało który fundusz jest w stanie takowy benchmark pokonać.

Fundusz Ipopema i rynek małych i średnich spółek

Na poniższym wykresie porównawczym indeksu mWig40 z funduszem Ipopema m indeks b widzimy, że inwestując w fundusz mamy pewność powielenia wyniku indeksu mWig40:

Ipopema jak mWig40

 

Fundusz Indeksowy Ipopema

Fundusz Ipopema dąży do odzwierciedlenia składu oraz proporcji spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, dopuszczając równocześnie nieznaczne odchylenia od tego indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopy zwrotu z Funduszu. W przypadku każdej spółki wchodzącej w skład indeksu mWIG40 odchylenie nie może być wyższe niż 2,5 punktu procentowego od procentowego udziału tej spółki w indeksie mWIG40. Suma wartości bezwględnych wszystkich odchyleń, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 20 punktów procentowych

Ipopema na tle innych funduszy małych i średnich spółek

Na czym polega więc przewaga funduszu Ipopema nad innymi funduszami małych i średnich spółek? Polega na tym, że większość funduszy nie gwarantuje wyniku wyższego lub zbliżonego do benchmarku. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze fundusze lubią duże spółki, które gwarantują płynność i bliskość benchmarku (brak negatywnego odchylenia). Większość TFI inwestuje więc w te same spółki i osiąga wyniki zbliżone do mWig40. Różnica polega na tym, że zwykle fundusze oparte na rynek MISS inwestują w akcje przedział 70-90% aktywów (reszta jest inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne). Dywersyfikacja portfela stanowi zabezpieczenie na czas bessy (i wypłaty środków przy zlecenia sprzedaży), natomiast w czasie hossy brak 100% portfela akcyjnego ogranicza zyski. Jeżeli fundusz ma przykładowo 80% ekspozycję na segment średnich spółek, to musi o 25% inwestować lepiej od funduszu, który w czasie hossy ma 100% ekspozycję na rynek mWig40.

Fundusze lepsze niż benchmark

Które fundusze mają szansę pokonać benchmark? Tylko te, które inwestują w segmencie małych spółek, mając do wyboru 8-120 spółek. Inwestując na tak szerokim rynku można znaleźć spółki, które wypracują nieporównywalne zyski. Takim fundusze jest np. Investor top 25, który ma szansę uzyskać ponad przeciętny wynik w czasie hossy rynku małych i średnich spółek.

Jak budować portfel funduszy akcyjnych

Swój portfel inwestycyjny warto więc podzielić na poszczególne segmenty rynku, zapewniając sobie zarówno stabilność, jak i dając sobie szansę (ale  większe ryzyko) na dobry, ponad przeciętny wynik funduszu inwestującego na w szerokim segmencie spółek GPW.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin