Visa akcje

Akcje Visa (V) są akcjami spółki Visa Inc., amerykańskiego dostawcy usług płatniczych. Spółka została założona w 1958 roku i jest jednym z największych dostawców usług płatniczych na świecie.

Fundusz dywidendowy – własny.

Za jakiś czas nasze portfele zostaną uzupełnione o zagraniczne fundusze inwestycyjne, w tym również te oparte o spółki wypłacające dywidendy. Przy tej okazji chciałem zwrócić uwagę na to, czy w takie fundusze warto inwestować, a jeżeli tak, czy może warto rozważyć stworzenie własnego funduszu inwestycyjnego, opartego o dywidendy. Rozważymy „za” i „przeciw” takiemu postępowaniu.


02.05.2023
8

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin