Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA

Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA to fundusz inwestycyjny typu otwartego, zarządzany przez Goldman Sachs TFI. Fundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, które regularnie wypłacają dywidendy.

Fundusz dywidendowy – własny.

Za jakiś czas nasze portfele zostaną uzupełnione o zagraniczne fundusze inwestycyjne, w tym również te oparte o spółki wypłacające dywidendy. Przy tej okazji chciałem zwrócić uwagę na to, czy w takie fundusze warto inwestować, a jeżeli tak, czy może warto rozważyć stworzenie własnego funduszu inwestycyjnego, opartego o dywidendy. Rozważymy „za” i „przeciw” takiemu postępowaniu.


02.05.2023
8

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin