Fundusze pieniężne

Fundusze pieniężne to fundusze inwestycyjne, które inwestują w krótkoterminowe instrumenty finansowe, takie jak lokaty bankowe, bony skarbowe czy papiery wartościowe o terminie zapadalności do 1 roku. Fundusze pieniężne oferują inwestorom możliwość uzyskania stabilnego dochodu przy stosunkowo niskim ryzyku.

Fundusze pieniężne obligacji mieszane akcji surowcowe

Gdzie kryje się ryzyko w trakcie inwestowania w fundusze inwestycyjne?

Nie ma czegoś takiego, jak inwestycje pozbawione ryzyka. Są inwestycje o niewielkim ryzyku oraz takie, w którym ryzyko może wystąpić. Są też inwestycje, które są ryzykowne już podczas samego faktu ich podjęcia. O wszystkich ich dzisiaj porozmawiamy.


07.06.2024
0

Kiedy inwestować w fundusze?

Inwestując w fundusze inwestycyjne zwykle rotujemy aktywa między grupami klas aktywów (fundusze pieniężne, fundusze obligacji, fundusze akcji i czasami fundusze surowcowe). W celu skutecznej alokacji można stosować schemat alokacji aktywów, który da możliwie optymalną stopę zwrotu.


18.07.2023
0

Najlepsze fundusze akcyjne

Oczywiście, że tak – chociaż właściwie zadane pytanie powinno brzmieć: „czy stać Cię na to, aby nie inwestować swoich pieniędzy w fundusze inwestycyjne lub inne aktywa, które mogą przynieść stopę zwrotu wyższą, jak wartość inflacji”. Jak działa inflacja (w uproszczeniu). Masz 10 000 zł. Jeżeli inflacja będzie wynosiła 10% rok do roku przez kolejne 5 […]


26.05.2023
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin