INPZU Inwestycji Ostrożnych

inPZU Inwestycji Ostrożnych to fundusz inwestycyjny otwarty (FIO), który zarządzany jest aktywnie. Fundusz inwestuje w obligacje i inne instrumenty rynku pieniężnego.

Najlepsze fundusze akcyjne

Oczywiście, że tak – chociaż właściwie zadane pytanie powinno brzmieć: „czy stać Cię na to, aby nie inwestować swoich pieniędzy w fundusze inwestycyjne lub inne aktywa, które mogą przynieść stopę zwrotu wyższą, jak wartość inflacji”. Jak działa inflacja (w uproszczeniu). Masz 10 000 zł. Jeżeli inflacja będzie wynosiła 10% rok do roku przez kolejne 5 […]


26.05.2023
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin