Skarbiec TFI

Skarbiec TFI to polskie towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zostało założone w 1997 roku. Jest to jedno z najstarszych i największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Popularne fundusze: Skarbiec Akcja – fundusz akcji, który inwestuje w akcje spółek polskich i zagranicznych.
Skarbiec Obligacje – fundusz obligacji, który inwestuje w obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne.
Skarbiec Global Emerging Markets Opportunities – fundusz inwestycyjny zagraniczny, który inwestuje w akcje spółek z rynków wschodzących.

Skarbiec IKE obniża opłaty, ma też wysokie oceny

Skarbiec TFI wprowadził jednostkę D ze zmniejszoną opłatą za zarządzanie dla kont IKE i IKZE. Maksymalny poziom opłaty za zarządzanie wynosi 1,2%. Klienci w ramach IKE mają do dyspozycji 16 subfunduszy z parasola Skarbiec FIO, z których można wybrać maksymalnie 5. Oznacza to, że jeżeli nie masz jeszcze IKE lub IKZE, możesz je założyć bezpośrednio w […]


15.12.2021
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin