Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych to fundusz inwestycyjny typu otwartego, zarządzany przez Goldman Sachs TFI. Fundusz inwestuje w akcje spółek z całego świata, które regularnie wypłacają dywidendy.

Fundusze akcyjne – kiedy kupować?

Fundusze akcyjne to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który inwestuje większość swoich aktywów w akcje spółek. Akcje to papiery wartościowe, które reprezentują udział we własności spółki. Kupując akcje, inwestor staje się współwłaścicielem firmy i ma prawo do udziału w jej zyskach.


05.09.2023
0

Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

W ostatnich miesiącach mamy długo oczekiwaną siłę relatywną polskiego rynku akcji. Czy to już hossa? Wątpliwe, natomiast siła relatywna cieszy, bowiem siła zawsze jest zapowiedzią silnego trendu w kolejnych latach.


26.05.2023
0

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin