Fundusze akcyjne – kiedy kupować?

05.09.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Fundusze akcyjne to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który inwestuje większość swoich aktywów w akcje spółek. Akcje to papiery wartościowe, które reprezentują udział we własności spółki. Kupując akcje, inwestor staje się współwłaścicielem firmy i ma prawo do udziału w jej zyskach.

Jak działają fundusze akcyjne

Fundusze akcyjne oferują inwestorom możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i uzyskania potencjalnie wysokich stóp zwrotu. Akcje są jednym z najbardziej dochodowych rodzajów aktywów, jednak są też narażone na większe ryzyko niż inne aktywa, takie jak obligacje czy gotówka, dlatego bardzo istotny jest wybór odpowiedniego czasu początku inwestycji.

Wybierając moment inwestycji można posiłkować się cyklem Kitchina, który mniej więcej co 3,5 roku stwarza okazje do kupna funduszy akcyjnych. Poprzednie minimum cyklu wypadło na początku 2020 roku i właśnie wtedy kupowaliśmy fundusze akcyjne:

Cykl Kitchina na GPW

Analiza WIG20
Analiza WIG20

Obecnie indeks Wig20 nieco za wcześnie „wystrzelił” w górę, dlatego bardzo prawdopodobna jest korekta, na której znów warto będzie zakupić fundusze akcyjne. Kupując fundusze akcji w dołku cyklu Kitchina ograniczamy możliwe straty w przyszłości, a nasza stopa zwrotu w przeciągu kilka lat zwiększa się.

Czy indeks Wig20 przedłuży korektę?

Na wykresie Wig20 można zauważyć zarys formacji RGR:

Formacja na WIG20
Formacja na WIG20

Formacja RGR to odwrócenie trendu, które powstaje po długotrwałym trendzie wzrostowym. Składa się z trzech szczytów: lewego ramienia, głowy i prawego ramienia. Lewe ramię i prawe ramię są mniej więcej równej wysokości, a głowa jest wyższa od każdego z nich. Linia szyi jest poziomem łączącym dołki, które występują przed i po głowie.

Aby formacja RGR była ważna, należy spełnić następujące warunki:

 • Lewe ramię i prawe ramię powinny być mniej więcej równej wysokości.
 • Głowa powinna być wyższa od każdego z ramion.
 • Linia szyi powinna być pozioma lub lekko nachylona w dół.
 • Po wybiciu linii szyi, cena powinna zamknąć się poniżej niej.

Mamy więc potencjalne prawe ramię, z którego powinno nastąpić wyłamanie (zielonej linii na wykresie). Po ewentualnym wyłamaniu rozpocznie się fala C korekty (całość powinna mieć formę A-B-C). W schyłku fali C można rozpocząć zakupy funduszy akcyjnych.

Jest też druga możliwość – na silnym rynku wsparcie zostaje wyłamane tylko na pewien czas i indeks wraca powyżej zielonej linii. W ten sposób uzyskamy informację, iż rynek jest silny a korekta może być płytsza niż nam się wydaje.

Wskaźnik PMI a Wig20

Trend indeksu Wig20 powinien zostać potwierdzony przez wskaźnik PMI.

Wskaźnik PMI obrazuje kondycję gospodarki. Jest on obliczany na podstawie ankiet wypełnianych przez menedżerów firm zajmujących się zakupami. Ankiety obejmują szereg wskaźników, takich jak:

 • produkcja
 • nowe zamówienia
 • zatrudnienie
 • dostawy
 • ceny zakupu
 • ceny sprzedaży

Wskaźnik PMI może przyjmować wartości od 0 do 100. Wartość 50 oznacza, że gospodarka nie zmienia się, natomiast wartości powyżej 50 wskazują na wzrost, a wartości poniżej 50 na spadek. Obecnie gospodarka jest w fazie silnego spowolnienia i wskaźnik schodzi w dół:

PMI dla sektora przemysłowego
PMI dla sektora przemysłowego

Można wnioskować, że odbicie na GPW (z jesieni 2022) korelowało z wartościami PMI. Obecnie jednak PMI znów schodzi w dół, więc Wig20 powinien ten fakt dyskontować (wspomniana fala C korekty). W przyszłości na Wig20 i wskaźniku PMI powinien nastąpić trwały dołek i PMI powinien kierować się w stronę ożywienia (powyżej wartości 50).

W jakie fundusze akcyjne inwestować?

Fundusze akcyjne mogą być podzielone na kilka kategorii w zależności od kryteriów, którymi kieruje się zarząd funduszu przy wyborze akcji do portfela. Najpopularniejsze kategorie funduszy akcyjnych to:

 • Fundusze akcji krajowych inwestujące w akcje polskich spółek.
 • Fundusze akcji zagranicznych inwestujące w akcje spółek z innych krajów.
 • Fundusze akcji o charakterze tematycznym inwestujące w akcje spółek z określonego sektora gospodarki lub reprezentujących określony styl inwestowania.

W przyszłym cyklu preferowałbym fundusze krajowe (szczególnie małych i średnich spółek). Fundusze małych i średnich spółek to fundusze inwestycyjne, które inwestują w akcje małych i średnich przedsiębiorstw (mWIG i sWIG na naszym rynku – zobacz analizę sWIG80 – kiedy kupić fundusze małych i średnich spółek). Są to firmy o kapitalizacji rynkowej poniżej określonego progu, który jest różny w zależności od kraju i rynku. W Polsce to firmy o kapitalizacji rynkowej poniżej 2 mld zł.

Celem funduszy jest zapewnienie inwestorom możliwości pomnażania kapitału poprzez inwestycje w spółki o dużym potencjale wzrostu. Małe spółki często są bardziej innowacyjne i dynamiczne niż duże przedsiębiorstwa, co może prowadzić do wyższych stóp zwrotu.

Z funduszy zagranicznych wybierałbym rynki wschodzące oraz dywidendowe fundusze rynków bazowych (USA, Europa). W długim terminie portfel może być budowany w oparciu o dywidendowe fundusze USA.

Długi termin dla inwestycji dywidendowych

Dlaczego warto inwestować w fundusze dywidendowe, np. Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych? Fundusze dywidendowe to fundusze inwestycyjne, które inwestują w akcje spółek wypłacających dywidendy. Celem tych funduszy jest wypłata dywidendy swoim akcjonariuszom. Dodatkowo możemy zyskiwać na zmianie wyceny funduszy akcyjnych. Fundusz Goldman Sachs dywidendowy jest polecany inwestorom z długim horyzontem inwestycyjnym. W przeciągu 10 lat fundusz ten zarobił 121%.

Korekta na GPW – dodatkowe argumenty

Nieco więcej o korekcie i możliwym trendzie w naszym materiale video:

 Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin