Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

26.05.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

W ostatnich miesiącach mamy długo oczekiwaną siłę relatywną polskiego rynku akcji. Czy to już hossa? Wątpliwe, natomiast siła relatywna cieszy, bowiem siła zawsze jest zapowiedzią silnego trendu w kolejnych latach.

W polskie fundusze akcyjne warto będzie inwestować

Po wielu latach słabości znów zbliża się czas, w którym krajowe fundusze akcyjne będą notować bardzo dobre wyniki.  W mojej opinii jeszcze w tym roku nastąpi czas, w którym warto będzie polskie fundusze akcyjne zakupić. Jeżeli GPW utrzyma siłę relatywną, to być może zejdzie już tylko fala wtórna, którą będzie można wykorzystać do kupna.

Dywersyfikacja portfela

W polskie fundusze warto będzie inwestować, natomiast należy pamiętać o pewnych ryzykach, które mogą być obecne na naszym rynku. Istnieje ryzyko zbytniego upolitycznienia spółek notowanych na GPW, ryzyko dodatkowych podatków (przy kolejnych wydatkach socjalnych) oraz ryzyko przyszłego konfliktu zbrojnego.

Obecnie ryzyko zbrojnego konfliktu jest niewielkie, natomiast sytuacja może się zmienić za jakiś czas. Nie wiemy np. kto zostanie przyszłym Prezydentem Stanów Zjednoczonych i jak będzie wyglądało jego przywództwo w NATO. Może również wystąpić sytuacja, w której USA będą zaangażowane w rywalizację z Chinami (Tajwan).

Ciekawy fundusz – Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

Jest kilka ciekawych funduszy, którymi można dywersyfikować portfel. Dziś jeden przykład – fundusz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych. Inwestuje on w tytuły uczestnictwa fundusz luksemburski Goldman Sachs Global Equity Income. Goldman Sachs Global Equity Income inwestuje w akcje spółek notowanych na światowych giełdach, które charakteryzują się atrakcyjnym poziomem wypłacanych dywidend. W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend i wzrostu notowań ich akcji. W tym celu dokonywana jest dokładna analiza poszczególnych spółek. Portfel funduszu luksemburskiego jest zdywersyfikowany i zawiera akcje spółek działających w różnych krajach i sektorach.

Gdzie kupić fundusz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

Fundusz można nabyć w kilku instytucjach w Polsce, jest on również dostępny w mBanku.

Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych w mBanku

Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

Cena jednostki uczestnictwa jest blisko rekordów, pomimo iż w tym samym czasie w bessie znajdują się fundusze amerykańskie (kluczowy rynek dla funduszu). Wysoka wycena jest wynikiem wypłacanych dywidend (są doliczane do wyceny) oraz doboru spółek (spółki dywidendowe są zwykle silniejsze niż ogół rynku).

Kiedy kupić fundusz inwestycyjny?

Po cyklicznej bessie na rynkach rozwiniętych. Wszelkie sygnały zakupu oraz i informacje wyprzedzające będą przesyłane klientom portalu Funduszowe.pl (dołącz do Funduszowe.pl). Roboczo podam tylko, iż fundusz zwykle opłacało się kupić, gdy RSI był w strefie mocnego wyprzedania:

Wycena funduszu Goldman Sachs spółek dywidendowych

Goldman Sachs spółek dywidendowych
Goldman Sachs spółek dywidendowych

Podcast Funduszowe.pl – opłaca się inwestować w fundusze dywidendoweZapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin